آموزش گرامر زبان ژاپنی

آموزش گرامر زبان ژاپنی
زبان ژاپنی از سیستم ترتیب کلمات فاعل + مفعول + فعل SVO استفاده می کند که بسیار شبیه به زبان فارسی است. قسمت بسیار مهم در آموزش گرامر زبان ژاپنی به توضیح در مورد فعل های 動詞 زبان ژاپنی بر می گردد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند به صورت کاملا مختصر تا حدودی شما را با دستور زبان ژاپنی آشنا کند.

آموزش گرامر زبان ژاپنی
آموزش گرامر زبان ژاپنی

در جملات زبان ژاپنی فعل یا Doshi در آخر جمله می آیند. شباهت جالب دیگری که بین زبان ژاپنی و زبان فارسی وجود دارد این است که ممکن است تنها یک فعل به عنوان یک جمله به حساب بیاید. مثلا اگر فعل جمله نیاز به مفعول نداشته باشد فاعل حذف می شود و فقط از فعل استفاده می شود. افعال To be در زبان ژاپنی همانند زبان انگلیسی بسیار مهم هستند. این افعال いる در شکل گیری زمان های مختلف زبان ژاپنی اهمیت فوق العاده ای دارند.
منفی کردن
بعد از اینکه شما در آموزش گرامر زبان ژاپنی آشنایی مختصری با افعال پیدا کردید باید بدانید چطور نه بگویید. این کار در زبان ژاپنی کمی مشکل است. شما باید در ابتدا بدانید در گروهبندی افعال به عنوان مثال این فعل از افعال حسی است یا افعال حرکتی. در زبان ژاپنی باید یاد بگیرید که دو نوع فعل وجود دارند : ru-verbs و u-verbs. بهترین راه برای تشخیص این دو نوع فعل از هم این است که بدانید در ru-verbs ها به る ختم می شوند ولی u-verbs ها ممکن است به بسیاری از اشکال دیگر از جمله る ختم شوند. بعد از تشخیص نوع فعل روند منفی کردن با اضافه کردن چند کارکتر انجام شدنی است.
آموزش گرامر زبان ژاپنی با بسیاری از زبان های اروپایی و حتی فارسی بسیار متفاوت است و شاخصه های منحصر به فردی دارد. بهتر است در صورت داشتن علاقه بیشتر با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و در کلاس های آموزش زبان ژاپنی ما شرکت کنید.