آموزش لهجه زبان ژاپنی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به آموزش لهجه زبان ژاپنی و نوع تلفظ انواع حروف در زبان ژاپنی اشاره می کند. زبان ژاپنی در تلفظ بسیار متفاوت از بقیه زبان هاست و نیاز دارید که حتما به ریزه کاری های آن دقت کنید.

به آموزش لهجه زبان ژاپنی توجه کنید:

آموزش لهجه زبان ژاپنی
آموزش لهجه زبان ژاپنی

آیا شما تا به حال درباره ی این فکر کرده اید که مردم ژاپنی موقع صحبت به انگلیسی چه طور حرف می زنند؟ زبان ژاپنی تعداد محدودی صدای آوایی در زبان خود دارد، در حالی که زبان های دیگر مانند انگلیسی و آلمانی صداهای متنوع بسیار بیش تری دارند. پس، ژاپنی ها باید برای یادگیری صداهایی سخت تر تلاش کنند که قبلاً هرگز برای یادگیری و استفاده از آن ها تلاش نکرده اند. شما می توانید از مراحل زیر استفاده کنید تا با لهجه ای قوی مانند آن ها صحبت کنید.
۱
حرف ‘R’ را به شکل ‘L’ تلفظ کنید. ‘R’ در واقع صدای کمی عجیبی دارد – تلفیقی بین ‘R’ و ‘L’ اما تلفظ این صدا برای افراد غیر ژاپنی گول زننده است پس شما می توانید در اصل فقط بگویید ‘Lu’. پس ‘Far’ می شود ‘Falu’ (یک ‘u’ بسیار آرام).
۲
تلفظ ‘A’ را به شکل ‘Ai’ بگویید. پس ‘A’ در ‘Are’ می شود ‘Airu’ که به نرمی گفته می شود (یک ‘u’ بسیار آرام).
۳
تلفظ ‘D’ را به شکل ‘Do’ بگویید. پس ‘D’ در ‘Cold’ به یک ‘Do’ تبدیل شده که بسیار نرم گفته می شود، به جای ‘Duh’ که در انگلیسی بسیار نرم گفته می شود.
۴
تلفظ ‘L’ را به شکل ‘Ru’ بگویید. پس ‘Cold’ می شود ‘Corudo’ (یک ‘u’ بسیار آرام و حرف پایانی ‘o’)، به جای ‘Col-duh’ در انگلیسی.
۵
صدای قوی ‘Th’ را با ‘S’ جایگزین کنید. پس لغت ‘Think’ به شکل ‘Sink’ تلفظ می شود.
۶
حرف نرم ‘Th’ را با ‘Z’ جایگزین کنید. پس ‘The’ می شود ‘Ze’.
۷
لغاتی را که به ‘S’ یا ‘Th’ منتهی می شوند به حالت پایانی ‘Su’ یا ‘Zu’ تغییر دهید. پس ‘Is’ می شود ‘Izu’ یا ‘Isu’، و ‘Smith’ می شود ‘Sumisu’. برای مثال:
• ‘سلام، اسم من جان اسمیت است’ می شود
‘Haruro, my naimu izu John Sumisu”.
۸
حرف ‘V’ را به ‘B’ تبدیل کنید. پس ‘Very’ به شکل ‘Bery’ تلفظ می شود.
۹
حرف ‘B’ را به شکل ‘Bu’ تلفظ کنید.
۱۰
حرف ‘F’ را به شکل ‘Hu’ تلفظ کنید. پس ‘Fish’ می شود ‘Hish’.
۱۱
لغات را به هجاهای نوشتاری تجزیه کنید. به جای فکر کردن به تلفظ character به شکل ‘Carikter’، تلاش کنید تا روی تلفظ هر هجا به شکل ‘Cah-lic-tel’ تمرکز کنید.
۱۲ این جمله را امتحان کنید، ‘این جا هوا خیلی سرد است’. درباره ی این فکر کنید، ‘ittsu beri korudo in hiaa.’