چگونه به ژاپنی بنویسیم: نگاهی به سیستم نگارش ژاپنی بیاندازید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به سیستمی آموزش زبان ژاپنی و نوشتار این زبان در این مطلب اشاره می کند. اینکه چگونه به ژاپنی بنویسیم: نگاهی به سیستم نگارش ژاپنی بیاندازید را حتما به شما پیشنهاد می دهیم.

چگونه به ژاپنی بنویسیم: نگاهی به سیستم نگارش ژاپنی بیاندازید
چگونه به ژاپنی بنویسیم: نگاهی به سیستم نگارش ژاپنی بیاندازید

اما چگونه به ژاپنی بنویسیم: نگاهی به سیستم نگارش ژاپنی بیاندازید

زبان ژاپنی سه سیستم نگارشی اصلی دارد، کانجی، هیراگانا و کاتاکانا. برای اینکه یاد بگیریم چگونه به ژاپنی بنویسیم، بیایید نگاهی جداگانه به هر سه‌تای آن‌ها بیاندازیم، سپس ببینیم هر سه تا در زندگی روزمره چگونه استفاده می‌شوند.

نیازی نیست تا متخصص زبان باشید تا متوجه شوید ژاپنی از کاراکترهای چینی (کاراکترهای هان) استفاده می‌کند. با اینحال این دو زبان کاملاً از هم متفاوت هستند.

زبان ژاپنی‌ در اصل سیستم نگارشی مخصوص به خودش را نداشت. صرفاً زبانی تکلم شده تا قرن پنجم بود. از طرف دیگر زبان چینی به مدت هزار سال یک سیستم نگارشی داشت.

ساخت کانجی

اولین کاراکترهای ژاپنی از کانجی (یعنی کاراکترهای اصلاح شده‌ی هان برای استفاده در نگارش ژاپنی) مشتق شدند اما دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. از طرف دیگر هیرانگا و کاتاناکا، آن‌هایی هستند که همچنان امروزه استفاده می‌شوند و بهمراه کانجی، کاراکترهای ژاپنی هستند که همه با آن‌ها آشنا هستیم.

از کانجی به کاتاکانا

تاریخ، ساخت کاتاکانا را به کوکای، یک راهب بودایی نسبت می‌دهد که در قرن نهم می‌زیسته. آنچه معلوم می‌باشد، اینست که کاتاکانا (片仮名) اولین ترکیب از سَمبل‌ها- نه کاراکترها- بود تا بتوان متون بودایی را که به کانجی نوشته شده‌اند، خواند. کاتاکانا خیلی زود با Kanji ترکیب شد.

از کانجی به هیراگانا

هیراگانا (平仮名) برای چندین قرن امتیازی برای زنان طبقه‌ی بالاتر بود که نسبت به همتایان مذکرشان از تحصیلات پایین‌تر برخوردار بودند. مردها به استفاده از کانجی ادامه دادند در حالیکه خانم‌ها از هیراگانا استفاده کردند. بنابراین ادبیات زنانه‌ی پرباری ایجاد شد که تماماً با هیراگانا نوشته شده بود. کارهایی مانند Genji Monogatari (源氏物語) از قرن نوزدهم. این مخصوصاً باعث شد هیراگانا اسم مستعار Onna-moji (女文字) را کسب کند که به صورت تحت‌الفظی یعنی «کاراکتر خانم‌ها.»