مکالمه کاری انگلیسی

مکالمه کاری انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بر این باور است مهم ترین زبان در دنیای تجارت و کار زبان انگلیسی است. اگر کسی قصد مسافرت کاری داشته باشد ، تقریبا مکالمه کاری انگلیسی می تواندد برایش مفید ترین مسئله باشد.

مکالمه کاری انگلیسی
مکالمه کاری انگلیسی

بهترین راه برای بهبود مکالمه کاری انگلیسی شرکت در دوره های Business English  است. اما اگر نمیخواهید در دوره شرکت کنید می توانید ، این اصطلاحات را به یاد بسپارید تا از آنها بهترین استفاده را ببرید.

شروع کار

Are we All on? همه هستند؟

Can everybody hear me? آیا همه صدای منو می شنونید؟

پای تلفن

Could you speak more slowly? می تونید کمی آرومتر صحبت کنید.

What was you cellphone number? شماره موبایلتان چی بود؟

اگر نیاز به زمان برای فکر کردن و یا مشورت دارید

Is it ok for you to take a break for 10 minutes? آیا ۱۰ دقیقه استراحت برای همه مناسب است؟

So let’s go to our business again بیاید دوباره بریم سر کارمون

اگر می خواهید خوب و سریع مسئله ای را توضیح دهید

I’m going to keep this brief, as I know you are all busy. چون می دونم همه شما بسیار مشغله دارید خیلی کوتاه می گم…

پایان دادن به صحبت هایتان در مکالمه کاری انگلیسی

It was a real pleasure being here today. Take care of yourself and bye باعث افتخارم بود که امروز اینجا بودم. مواظب خودتون باشید و خدانگهدار

That was it from me. Thanks a million صحبت های من تموم شد. بسیار سپاسگذارم

اگر خواستید سوالی بپرسید

So what we are saying is خوب چیزی که ما می گیم اینه که….

But for clarifying the issue اما برای روشن کردن موضوع …

برنامه ریزی برای آینده

I’d like to make a meeting whenever you think is ok. When are you free? دوست دارم هر موقع که می تونید قرار ملاقاتی داشته باشیم. شما کی وقت دارین؟

برای شرکت در دوره های مکالمه کاری انگلیسی با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.