اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد راه هایی را نشان می دهد که اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید . بار ابنکه بتوانید این کار را انجام دهید با ما همراه باشید.

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید
اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید

چطور اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید :

۱- تفاوت بین لغات گیج کننده را بیاموزید. انگلیسی لغات زیادی دارد که از لحاظ ظاهری، صدا، و/یا هجی مشابه هستند، حتی اگر معانی خیلی متفاوتی داشته باشند. این  homograph(لغاتی که مشابه هم هجی میشوندhomophone  لغاتی که تلفظ مشابهی دارند، heteronym  (لغاتی که هجی مشابه اما تلفظ متفاوتی دارند)، و homonym (لغاتی که هجی و تلفظ مشابهی دارند) بسیار باعث گیج شدن افراد شده، و منجر به خطاهای رایج می شوند. به یاد داشتن این خطاهای رایج به شما کمک خواهد کرد تا از به وجود آمدن اشتباهات مکرر خودداری شود. اشتباهات رایج شامل موارد زیر هستند:

  • اشتباه گرفتن it’s حالت اختصار it is و its ضمیر ملکی.
  • اشتباه گرفتن they’re حالت اختصار they are، وtheir ضمیر ملکی، و there قیدی که نشان دهنده ی مکان است.
  • استفاده ی نادرست از you’re حالت اختصار you are و your ضمیر ملکی.

۲

از علائم نگارشی به درستی استفاده کنید. علائم نگارشی اشتباه می تواند این مفهوم را برساند که معنایی که شما در حال تلاش برای انتقالش هستید، مغشوش یا گم می شود. خطاهای مرتبط با علائم نگارشی زیادی وجود دارند که می توانند در انگلیسی اتفاق بیفتند و شامل موارد زیر هستند:

  • دو یا چند جمله ی مستقل که به غلط به هم وصل شده باشند، که در آن ها هیچ علائم نگارشی وجود ندارد تا بندهای مستقل را در آن جمله ی مشابه جدا کند.
  • اتصال ویرگول، که بندهای مستقل در یک جمله با یک ویرگول به هم متصل شده اند اما بدون یک حرف ربط همپایه ی درست.

۳

از زمان معلوم استفاده کنید. در یک ساختار معلوم، فاعل کننده ی کار است؛ در یک ساختار مجهول، فاعل توسط یک نیروی خارجی اعمال شده است. در حالی که استفاده از زمان مجهول هیچ اشکالی ندارد، اثر کم تری دارد و می تواند باعث شود تا جملات واضح نباشند. بنابراین، شما باید در اغلب موارد از زمان معلوم استفاده کنید، اما قابل قبول است که گاهی از زمان مجهول استفاده کنید، به خصوص برای تاکید روی چیزی. برای مثال، توجه کنید که این جملات معلوم و مجهول چگونه تاکید را در عناصر مختلف جمله می گذارند:

  • جمله ی معلوم ‘I paid the bill’ تاکید را روی آن چه که فاعل انجام داده است، می گذارد.