آموزشگاه زبان ایران آکسفورد را بیشتر بشناسید…

بسیاری از زبان آموزان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد را به دلیل سطح استانداردهای بالای این موسسه زبان میشناسند، استانداردهای آموزش زبان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همراه با پیشرفت‌های حوزه آموزش زبان تغییر مییابد و به همین دلیل زبان آموزان از کیفیت بالای آموزش اطمینان داشته باشند، آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دارای افتخارات بسیار زیادی میباشد که این موسسه زبان را به بهترین آموزشگاه زبان در تهران و ایران تبدیل کرده است، به برخی از این افتخارات انحصاری در زیر اشاره میکنیم:

  1. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد عضو کانون دبیران دانشگاه آکسفورد میباشد.
  2. موسسه زبان ایران آکسفورد تنها موسسه زبان در ایران می باشد که در لیست آموزشگاه های زبان British Council  ثبت شده است.
  3. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد عضو کانون آموزش زبان British Council می باشد.
  4. آموزشگاه زبان ایران Subscriber  اصلی Oxford University Press می باشد.
5/5 (1 Review)