شناخت زبان ژاپنی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شناخت زبان ژاپنی و فرهنگ آنها و هم چنین نکات کلی که باید از زبان ژاپنی بدانید در مطلب زیر اشاره می کند. پس با ما همراه باشید.

شناخت زبان ژاپنی
شناخت زبان ژاپنی

به نکاتی برای شناخت زبان ژاپنی توججه کنید:

ژاپن کشوری است که فرهنگش روی رسم و رسوم تاکید می کند. برای مثال، آدابِ مناسب در تجارت مورد انتظار است، و حتی سلام کردن یک سری قوانین سختگیرانه دارد. فرهنگ ژاپنی به طرفِ سنت ها و سلسله مراتبِ تجلیلی بسته به سن، جایگاه اجتماعی، و ارتباط شخص متمایل است. حتی زن و شوهرها موقع صحبت با هم از عناوین تجلیلی استفاده می کنند. اگر شما برنامه ریزی کردید که از کشور بازدید کنید، آن جا مشغول تجارت شوید، یا حتی در مراسمی مانند عروسی شرکت کنید یادگیری این که چه طور به زبان ژاپنی آداب رسمی را انجام دهید، مهم است.

رایتینگ

سیستم رایتینگ ژاپنی شامل سه مجموعه از کاراکترهای مختلف است: کانجی (صدها هزار کاراکتر چینی) و هیراگانا و کاتاکانا (دو هجا که هر کدام ۴۶ کاراکتر دارند؛ با هم kana نامیده می شوند).

متون ژاپنی می توانند به دو روش نوشته شوند.

گرامر

گرامر اصلی ژاپنی، نسبتاً راحت است. عوامل پیچیده مانند حروف تعریف جنسیت و تمایزات بین جمع و مفرد کاملاً حذف می شوند. صرف قوانین برای افعال و صفات راحت و تقریباً خالی از استثنائات است. اسامی اصلاً اریب نیستند، اما همیشه در حالت مشابه ظاهر می شوند.

تلفظ

در مقایسه با زبان های دیگر، ژاپنی ها نسبتاً صداهای کم تری را می دانند، و تلفظ مشکلات کمی را برای بیش تر زبان آموزان اعمال می کند. بزرگ ترین سختی لهجه ها هستند، که وجود دارند، اما در حد خیلی کم تری نسبت به زبان چینی. به علاوه، نسبتاً لغات هم آوای زیادی وجود دارد، یعنی لغاتی که به طور مشابه تلفظ می شوند، اما معانی متفاوتی دارند.

سطوح گفتار

موقع صحبت با یک شخص ناآشنا یا رئیس از لغات و اصطلاحات مختلفی استفاده می شود، برخلاف موقعی که با یک بچه، اعضای خانواده یا دوست صمیمی صحبت می کنید. برای مثال، برای لغت انگلیسی “I” بیش از پنج لغت مختلف وجود دارد، که بسته به بافت مورد استفاده قرار می گیرند. برای موقعیت های رسمی، استفاده از سطح زبانیِ تجلیلی (keigo) همچنان رایج است.