تغییرات زبان

تغییرات زبان

زبان هر لحظه در تغییر است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زبان های مختلف را با آخرین تغییرات به شما آموزش می دهد.  بسیاری از کارشناسان زبان یک زبان زنده را زبانی می دانند که زایا است و می تواند نسبت به موقعیت های جدید از خود تغییر نشان دهد. زبانشناسان بسیاری عقیده دارند که لغت نامه ها و دیکشنری های زبان را با توجه به تغییرات زبان که به سرعت انجام می پذیرد باید حداکثر هر ۱۲ سال عوض کرد زیرا واژگان  بسیار جدیدی وارد زبان می شوند. به عنوان مثال در زبان فارسی تا چندی پیش کلماتی همانند ” پیامک ، سامانه ، دیسک فشرده و … ” وجود خارجی نداشته اند.

حوزه های علم و فناوری می تواند منبعی بسیار عظیم برای این تغییرات باشد. شاید شما تا کنون توجه کرده باشید که همواره تکنولوژی های جدید به روز می شوند و همین مسئله باعث می شود که شما هر روز با موجی از واژه های جدید روبه رو می شوید که زبان را دچار تغییرات می کند.

اما آیا تغییرات زبان تنها محدود به واژگان می شود ؟ هرگز اینطور نیست . این تغییرات در مدت زمان نسبتا بلند تری گرامر و یا دستور زبان را نیز دچار تغییرات می کند. تفاوت موجود میان متن های گذشته و حال نشان دهنده این مسئله می باشند. تقریبا تمامی زبان ها زنده دنیا این تغییرات را شامل می شوند و تغییر در زبان به نشانه ضعف در زبان شناخته نمی شود. زبان هایی مثل فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، اسپانیایی ، روسی ، چینی ، ترکی استانبولی ، ایتالیایی و … از جمله زبان های مهمی در دنیا تلقی می شوند که بسیار اگر شما هم قصد یادگیری آنها را دارید بهتر است که آنها را با آخرین تغییرات زبان آموزش ببینید تا در برقراری ارتباط با دیگران هیچ گونه مشکلیی نداشته باشید.

برای کسب اطلاعات درباره دوره های آموزش زبان می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.