دانستنی های زبان

دانستنی های زبان

همانند تمامی موضوعات موجود در دنیا پدیده زبان هم دانستنی ها و نکات جالب منحصر به فرد خود را دارد. گاهی از شنیدن این نکات انسان پی به گستردگی و پیچیدگی های این پدیده پی می برد. اما مهم تر از همه این ها پی بردن به ارزش زبان فارسی و سعی در جهت حفظ و نگهداری آن است تا بتوان در نسل های آینده نیز از این زبان شیوا بهره برد.

 • آیا می دانستیدحدود ۱۷۵ زبان در دنیا کمتر از ۱۰ نفر گوینده دارد.؟
 • آیا می دانستید حدود ۵۰۰ زبان در دنیا کمتر از ۱۰۰ گوینده دارد؟
 • آیا می دانستید جمعیت بیشتری در چین از خود آمریکا به انگلیسی صحبت می کنند؟
 • آیا می دانستید در اکثر زبان ها حدود ۱۰۰ واژه بیش از نیمی از واژگان مورد استفاده در مکالمات را در بر می گیرند.؟
 • آیا می دانستید برای خواندن یک کتاب در چینی باید حداقل با ۱۰۰۰ نشانه آشنا شد؟
 • آیا می دانستید که تنها ۲ نفر می توانند به زبان Ayapaneco صحبت کنند که در مکزیک زندگی می کنند. ؟ این دو نفر حاضر به صحبت با هم نیستند!!!
 • آیا می دانستید بین ۴۲۰۰ تا ۵۶۰۰ زبان در دنیا وجود دارد.؟
 • آیا می دانید ۹۶% مردم دنیا با حدود ۴% این زبان ها صحبت می کنند.
 • آیا می دانستید اولین کلمه ای که در ماه بیان شد “okey” بود؟
 • آیا می دانستید کلمه ” checkmate” در شطرنج از فارسی ریشه می گیرد.
 • آیا میدانستید در چینی معنای کلمات “بحران” و ” فرصت” یکی است؟؟؟؟؟