مسائل مهم در هنگام یادگیری یک زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به مسائل مهم در هنگام یادگیری یک زبان اشاره می کند. این مسئل کلیدی را حتما مد نظر داشته باشید.

مسائل مهم در هنگام یادگیری یک زبان
مسائل مهم در هنگام یادگیری یک زبان

اما مسائل مهم در هنگام یادگیری یک زبان چه مواردی هستند:

الف. بخوانید

ریدینگ یکی از سریع‌ترین شیوه‌هایی است که برای پیشرفت در یک زبان بلد هستم. و مثال زنده‌اش را هم دارم: کسی را می‌شناسم که ابتدا شروع به خواندن کتابهای انگلیسی کرد. سطح پایه‌ای از زبان انگلیسی داشت (فقط در این حد بلد بود که چگونه خودش را به آن زبان معرفی کند)، اما به خاطر خواندن ۵ صفحه در روز موفق شد به سطحی برسد که براحتی می‌توانست کارهای استفن کینگ را بدون مکث برای درک آنچه نوشته، بخواند.

ب. تجربه‌ی یادگیری خود را چند برابر کنید

از آنجاکه هیچ شیوه‌ی تکی یادگیری هرگز کافی نخواهد بود، مهمترین نکته‌ا‌ی که ما می‌توانیم برای یادگیری زبانی جدید به شما پیشنهاد دهیم اینست که منابع یادگیری خود را متنوع کنید و با زبان در تماس باشید. با یک یا دو شیوه گیر نکنید، افق‌هایتان را وسعت ببخشید.

در مرحله‌ای مشخص از یادگیری یک زبان به موانعی بر می‌خورید. موانع می‌توانند منبعی واقعی برای یأس بسیاری از زبان‌آموزانی باشد که پیشرفتی سریع و ثابت حاصل کرده‌اند و گیر می‌کنند و به نظر نمی‌رسد که بتوانند پیشرفت کنند. دلیل این اتفاق اینست که آن‌ها تنها یک یا دو روش را که فکر می‌کردند عاری از خطا هستند، به کار گرفتند.

ج. از فرهنگ زبان مطلع باشید!

این چیزی است که اغلب زبان آموزان آن‌را نادیده می گیرند و من از این موضوع متاسفم زیرا جنبه‌ی فرهنگی یک رویکرد مرکزی از یادگیری یک زبان خارجی است. یقینا برای من رویکرد زبان شناختی و فرهنگی دو مفهوم جدایی ناپذیرند. یادگیری یک زبان چیزی فرای کنار هم گذاشتن کلمات در یک ترتیب صحیح است. زمانی که فرهنگ یک زبان را یاد می گیرید با مردمی که بدان زبان تکلم می کنند، شیوه‌ی تفکر آن ها ، شیوه‌ی زندگی آنها، تاریخ آنان و غیره نیز آشنا می شوید. این به شما کمک می کند که با آن‌ها بطور مؤثرتری ارتباط برقرار کنید و از سوء تعبیری که اغلب میان خارجی ها  اتفاق می‌افتد اجتناب نمائید.