استراتژی های یادگیری زبان

استراتژی های یادگیری زبان

استراتژی های یادگیری  زبان در زبان آموزان به روش های یادگیری زبان و به یاد آوردن اطلاعات و مطالب فراگرفته شده زبان و چگونگی آزمون و قدرت عملکرد زبان آموز در یادگیری زبان مربوط میباشد. بسیاری از زبان آموزان حتی از استفاده خویش از این استراتژی های یادگیری زبان نیز مطلع نمی باشند در حالیکه از این استراتژی های یادگیری زبان استفاده میکنند و همچنین برخی از این استراتژی های یادگیری زبان نیز بصورت اتوماتیک بوسیله زبان آموزان استفاده می شوند. اما برخی استراتژی های یادگیری زبان لازم است که به زبان آموزان آموزش داده شوند.

  • تاثیرات استراتژی های یادگیری زبان بر روی یادگیری زبان دوم زبان آموزان:

استراتژی های یادگیری زبان که توسط زبان آموزان بکار میرود به تفاوت های فردی آنها بستگی دارد. برخی زبان آموزان بسیار برونگرا هستند در حالیکه برخی دیگر بسیار درونگرا هستند. استراتژی های یادگیری زبان برای این دو گروه متفاوت میباشد.

  • استراتژی های یادگیری زبان که توسط زبان آموزان بکار میرود:

برخی استراتژی های یادگیری زبان که باعث یادگیری زبان دوم سودمند است شامل:

  • فعال بودن  زبان آموز در محیط یادگیری زبان
  • زبان را بعنوان هم قواعد و هم وسیله ای برای برقراری ارتباط در نظر گرفتن
  • افزایش درک زبانی
  • یادگیری تفکر به زبان دوم
  • برخی دیگر از استراتژی های یادگیری زبان طبق نظر آکسفورد در سال ۱۹۸۹ شامل:

در نظر گرفتن رفتار زبانی خود، کاهش استرس و تنش ، پرسش و پاسخ ، بالا بردن سطح آگاهی از زبان دوم و فرهنگ زبان دوم ، آنالیز و بررسی مطالب زبانی ، حدس زدن معانی ، استفاده کردن از مترادف ها و متضاد ها در معنا و حفظ واژگان و همچنین تمرکز به مطالب جدید زبانی.

یک معلم زبان موفق میبایست از این استراتژی های یادگیری زبان در کلاس خود استفاده نموده و زبان آموزان نیز میتوانند از این استراتژی های یادگیری زبان نیز بهرمند شوند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با برگزاری دوره های آموزش برای دبیران خود ، سعی می کند تمامی استراتژی های یادگیری زبان را در کلاس ها به کار ببندند.