زبان آینده جهان

زبان آینده جهان

سال ۲۰۵۰ را می توانید تصور کنید. اگر امروز ۳۰ ساله باشید تقریبا در سال ۲۰۵۰ چیزی حدود ۶۵ سال خواهید داشت. شاید پیش بینی اینکه چه دنیایی در انتظار شما است کمی سخت باشد اما می توانید بعضی وقایع را تا اون موقع حدس بزنید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما در این بخش بیان می کند که زبان آینده جهان تا سال ۲۰۵۰ چه زبانی خواهد بود و بهتر است برای چه زبان هایی انژی بگذارید تا بتوانید موفق ت باشید و بیشتر پول در بیاورید.

زبان آینده جهان
زبان آینده جهان

بر اساس مدلی که به Engo معروف است و کارش پیش بینی زبان هاست تا سال ۲۰۵۰ زبان های زیر پراستفاده ترین زبان های دنیا خواهند بود:

چینی

اسپانیایی

انگلیسی

هندی ( اردو )

عربی

اقتصادی

شاید چندان مسئله غافلگیر کننده ای نباشد. اما مسئله انقدر ها هم ساده نیست. تصور کنید شما یک فرد چینی هستید و زبان چینی را به خوبی صحبت می کنید. خوب چندان کار خارق العاده ای نیست بلکه شما باید بدانید چه زبانی باید یاد بگیرید تا بتوانید با دنیای اطرافتان ارتباط برقرار کنید و حتی از آن پول در بیاورید. اینجاست که زبان های زیر برایتان جالب می شود زیرا در اقتصاد های با بیشترین رشد اقتصادی قرار دارند. بر طبق آمار واشنگتون پست زبان های زیر در این اقتصاد ها قرار دارند و می توانند برای بازرگانان جالب باشند:

چینی

هندی

بنگالی

اردو

اندونزیایی

اسپانیایی

پرتغالی

عربی

روسی

ویتنامی

ترکی استانبولی

فارسی

تایلندی

کره ای

فرهنگی

اما اگر جنبه های دیگر برایتان مهم باشد چطور؟ مثلا جنبه های فرهنگی و توریستی یک زبان ، اینجاست که نکته بسیاری مهمی پدیدار می شود. اینکه شما بتوانید با یادگیری یک زبان در چند کشور صحبت کنید. این لیست نشان دهنده تعداد کشور هاییست که یک زبان در آن صحبت می شوند:

انگلیسی : ۱۰۱ کشور

عربی : ۶۰ کشور

فرانسه : ۵۱ کشور

چینی : ۳۳ کشور

اسپانیایی : ۳۱ کشور

فارسی : ۲۹ کشور

آلمانی : ۱۸ کشور

روسی : ۱۶ کشور

مالزیایی:۱۳ کشور

پرتغالی : ۱۲ کشور

از هر جنبه ای نگاه کنید می توان یک سری زبان را زبان آینده جهان دانست اما به هر حال زبان انگلیسی و اسپانیایی و چینی را همچنان می توان زبان های بی چون و چرا در سال ۲۰۵۰ دانست.