آموزشگاه زبان میدان ولیعصر

آموزشگاه زبان میدان ولیعصر
موقعیت مکانی یکی از خصوصیاتی است که آموزشگاه زبان خوب باید برای راحتی دسترسی زبان آموزان آن را در منطقه ای مرکزی و با سهولت زیاد در رفت و آمد در نظر بگیرد. شعبه مرکزی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در حوالی میدان ولیعصر می باشد. آموزشگاه زبان میدان ولیعصر ایران آکسفورد به راحتی و با تمامی وسایل رفت و آمد عمومی قابل دسترسی می باشد.
آموزشگاه زبان میدان ولیعصر ایران آکسفورد از طریق مترو به ایستگاه های چهار راه ولیعصر ، میدان ولیعصر و هم چنین ایستگاه خیابان طالقانی قابل دسترسی می باشد.
علاوه بر مترو ، آموزشگاه زبان میدان ولیعصر ایران آکسفورد از طریق خطوط BRT و اتوبوس هم به راحتی قابل دسترسی می باشد.
در آموزشگاه زبان میدان ولیعصر ایران آکسفورد تمامی زبان های انگلیسی ، فرانسه ، روسی ، اسپانیایی ، آلمانی ، ترکی استانبولی ، چینی به صورت گروهی و ترمیک و همچنین به صورت نیمه خصوصی و خصوصی برگزار می شوند. در تمامی این زبان ها استفاده از اساتید Native یکی از نکات برجسته می باشد که می تواند کمک بسیار مفیدی در روند یادگیری زبان آموزان باشد.
روند استاندارد سازی در آموزشگاه زبان میدان ولیعصر ایران آکسفورد از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است. در این روند ما توانسته ایم سطح استاندارد های آموزشی خود را با موسسات آموزشی بزرگ دنیا همچون آکسفورد و British Council تطبیق دهیم. این استاندارد سازی با اهداف زیر برگزار می شود:
اثبات کیفیت برای زبان آموزان و جلب اعتماد آنها
کنترل موسسه و پایش و مقایسه موسسه توسط موسسات بزرگ آموزشی خارج از ایران
ارائه خدمات آموزشی علمی در حوزه آموزش زبان
داشتن تعهد در ارائه بهترین کیفیت در تمام مسیر آموزشی
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ماموریت خود را با جدیت ادامه می دهد و تنها در این راه دلگرم به تشویق ها و انرژی مثبت زبان آموزان خود هستیم که همیشه ما را به آینده امیدوارتر می کنند.