متد آموزش زبان

متد آموزش زبان
امروزه آموزش زبان یا Language Pedagogy به عنوان یک علم در ججهان مطرح شده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد متد آموزش زبان خود را بر اساس همین علم و با حرکت بر روی آخرین تغییرات این حوزه برنامه ریزی می کند. این آموزش ها ممکن است در زبان های متفاوتی همچون متد زبان انگلیسی یا متد زبان فرانسه مطرح شوند اما در ابتدا بهتر است یک مسئله برای زبان آموزان به خوبی روشن شود. منظور از متد آموزش زبان به هیچ عنوان به معنای ” کتاب آموزش زبان ” نمی باشد . متاسفانه در ایران به اشتباه به کتاب مورد استفاده در فرآیند یادگیری زبان متد آموزش زبان گفته می شود که درست نیست و ممکن است چندین کتاب همانند American English File و یا Top Notch از یک روش آموزش زبان بهره ببرند.
متد آموزش زبان به مجموعه ای از قوانین و طرح ها می باشد که برای ارائه منابع زبان و یادگیری زبان استفاده می شوند. اگر بخواهیم از گذشته تا کنون به بررسی متد های تدریس زبان انگلیسی بپردازیم و به برخی از مهم ترین آنها اشاره کنیم می توانیم آنها را به صورت زیر بیاوریم:

  • Grammar-Translation Method

این متد زبان را می توان قدیمی ترین متد تدریس زبان در دنیا دانست. مهارت های Speaking و Listening کمتر از مهارت های دیگر مورد توجه قرار می گیرند و بیشتر به قواعد گرامری توجه می شود. این متد در گذشته مورد استفاده قرار گرفته اما اکنون به کلی منسوخ شده است.

  • Audio-Lingual Method

این متد آموزش زبان بیشتر بر روی مهارت listening تاکید می کند. این روش تدریس باعث می شود که بیشتر بر روی Listening افراد تاکید شود و بر روی تصحیح تلفظ بسیار تاکید می شود. این روش در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته و برای پرورش جاسوس مورد استفاده قرار می گرفت.

  • Communicative Language Teaching

این متد آموزش زبان را می توان جزو جدید ترین سیستم های یادگیری زبان در دنیا دانست. این متد بر اساس روش Function
ها طراحی شده است و بیشتر به عملکرد زبان و برقراری ارتباط افراد با یکدیگر تاکید می کند.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با استفاده از اساتید مجرب و Native توانسته علمی ترین روش های آموزش زبان را به زبان آموزان ارائه دهد.