با آموزش زبان جدید دنیای جدید را تجربه کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همواره بر این عقیده بوده است که می توانید با آموزش زبان جدید دنیای جدید را تجربه کنید . اگر شما هم می خواهید بدانید که یک زبان جدید چطور دیدگاه شما را عوض می کند این مطلب را حتما بخوانید.

با آموزش زبان جدید دنیای جدید را تجربه کنید
با آموزش زبان جدید دنیای جدید را تجربه کنید

با آموزش زبان جدید دنیای جدید را تجربه کنید

موقعی که در جایی زندگی می کنید که به زبان شما صحبت می شود و رسومات فرهنگی و قوانین ناگفته مشابه همان چیزی است که شما با آن پرورش یافته اید، در مجموع اختلاف زیادی با محیط نیست، به جز اذیت شدن های جزئی یافتن جای پارک، قطارهای با تاخیر و غیره.

اما موقعی که شما یک غریبه در سرزمینی غریب هستید حتی جزئی ترین قسمت واقعیت هر روزه می تواند دلیل اکتشاف یا ناهماهنگی باشد. من اغلب یادگیری یک زبان جدید، و تلاش برای یافتن راه خود در مقابل رسومات گمراه کننده و قوانین ناگفته را با موقعیت یک بچه مقایسه کرده ام: همه چیز جدید است و موقعیتی را برای یادگیری ارائه می کند.

انتظارات در مقابل واقعیت

این قسمتی از طبیعت ما به عنوان انسان است که هر موقع انتظاراتمان با واقعیت جور در نیاید ناراحتی روانی را تجربه کنیم. برای مثال، موقعی که سازمان هواشناسی هوای آفتابی را پیش بینی می کند و ما ناگهان در زیر بارندگی زیاد و بدون چتر هستیم، فقط خیس شدن نیست که ما را ناراحت می کند، بلکه به این دلیل است که گویی واقعیت با انتظارات ما مطابق نیست!

همان طور که قبلاً گفتم، معمولاً این لحظات به طور مکرر در زندگی ما اتفاق نمی افتند، اما موقعی که شما در حال یادگیری یک زبان و فرهنگ جدید هستید، ناهماهنگی شناختی به روش کار تبدیل می شود. برای مثال، یک گویشور بومی انگلیسی انتظار ندارد تا اسامی جنسیت داشته باشند، اما جنسیت های اسامی آلمانی سه برابر هستند. ناهماهنگی! ما در غرب انتظار داریم تا لغات را از چپ به راست بخوانیم، اما در عبری یا عربی از راست به چپ هستند. ناهماهنگی!

چرا مردم بیش تری یک زبان خارجی را نمی آموزند یا برای دوره های زمانی گسترده در خارج از کشور زندگی نمی کنند؟ خیلی ساده است، چون راحت نیستند. برای برگشتن به تصویر اصلی خود، الزاماً شما را به یک بیگانه تبدیل می کند! شما نقش بازی خواهید کرد، صدا و ظاهرتان عجیب خواهد بود – حتی اگر شما تلاش کنید تا مشابه شوید، پنهان کردن ذات واقعی خود سخت است.