اما شما باید روی یادگیری لغات چینی تمرکز کنید یا روی عبارات چینی؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز بررسی می کند که آیا باید برای آموزش زبان چینی سراغ آموزش کلمات رفت یا عبارات یا Phrase ها را یاد بگیریم. پس بیایید با هم بررسی کنیم که کدام روش برای شما مناسب تر است.

chinese word or phrase
chinese word or phrase

اما شما باید روی یادگیری لغات چینی تمرکز کنید یا روی عبارات چینی؟

زبان سیستم پیچیده ای برای برقراری ارتباط است که می تواند به سطوح زیادی تقسیم شود، اما شما باید روی کدام سطح تمرکز کنید و چرا؟ برای اینکه حتی جالب ترش کنیم، زبان چینی یک لایه ی اضافی دارد که بیشتر زبان های دیگر آن را ندارند. بیایید به این لایه ها بپردازیم و اینکه برای چه چیزی خوب هستند.

 • یادگیری اجزای کاراکتر به شما کمک می کند تا کاراکترهای دیگر را یاد بگیرید، هم در این مورد کمکتان می کند که یادگیری کاراکترهای جدید را به بازسازی واحدهایی که از قبل با آنها آشنا هستید کاهش می دهد و هم اینکه آشنایی با اجزا برای فهمیدن این مساله که کاراکترها واقعاً چه طور کار می کنند ضروری است.
 • یادگیری کاراکترهای تکی شما را یک مرحله به برقراری ارتباط نزدیکتر می کند چون بیشتر کاراکترها به دلیل معنایی که دارند در لغات شامل هستند (برخلاف آن گونه که تلفظ می شوند)، پس یادگیری لغات پیچیده را خیلی راحت تر می سازد. به طور طبیعی، بعضی از کاراکترها جداگانه به عنوان لغات استفاده می شوند، پس آنها از قبل به خودی خود برای برقراری ارتباط مفید هستند.
 • لغات مهم ترین لایه را تشکیل می دهند، به خصوص در ارتباط کلامی. شما می توانید بدون دانستن کاراکترهای تشکیل دهنده یا اجزایشان چیزی را بگویید. شما همچنین می توانید فقط با استفاده از لغات درباره ی بعضی چیزها ارتباط برقرار کنید. یادگیری لغات مهم است، اما یادگیری لغاتِ درست هم ضروری است.
 • عبارات آن چیزی هستند که مردم به طور عادی از آنها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و البته قادر بودن به اتصال لغات به روشی معنادار در برقراری ارتباط فراتر از مسائل بسیار پایه ضروری است. این شامل دانش لغات و چگونگی استفاده از آنها است، اما مستلزم دانش گرامر هم می شود، به خصوص ترتیب لغات.

بین مردمی که طرفدار یادگیری هزاران لغت بوده و مردمی که به جای آن به طور مساوی مشتاقِ تمرکز روی عبارات هستند تفاوت وجود دارد. به طور طبیعی، بیشتر مردم هر دو را انجام می دهند، اما در اصل تفاوتش در این است که چه قدر قوی به یک طرف تکیه می کنند. فقط برای اینکه واضح بگوییم، وقتی ما می گوییم “عبارت”، منظورمان هر چیزی طولانی تر از یک لغتِ تکی است، که این شامل جملات کامل می شود.

شما باید روی یادگیری لغات چینی تمرکز کنید یا روی عبارات چینی؟

زبان سیستم پیچیده ای برای برقراری ارتباط است که می تواند به سطوح زیادی تقسیم شود، اما شما باید روی کدام سطح تمرکز کنید و چرا؟ برای اینکه حتی جالب ترش کنیم، زبان چینی یک لایه ی اضافی دارد که بیشتر زبان های دیگر آن را ندارند. بیایید به این لایه ها بپردازیم و اینکه برای چه چیزی خوب هستند.

 • یادگیری اجزای کاراکتر به شما کمک می کند تا کاراکترهای دیگر را یاد بگیرید، هم در این مورد کمکتان می کند که یادگیری کاراکترهای جدید را به بازسازی واحدهایی که از قبل با آنها آشنا هستید کاهش می دهد و هم اینکه آشنایی با اجزا برای فهمیدن این مساله که کاراکترها واقعاً چه طور کار می کنند ضروری است.
 • یادگیری کاراکترهای تکی شما را یک مرحله به برقراری ارتباط نزدیکتر می کند چون بیشتر کاراکترها به دلیل معنایی که دارند در لغات شامل هستند (برخلاف آن گونه که تلفظ می شوند)، پس یادگیری لغات پیچیده را خیلی راحت تر می سازد. به طور طبیعی، بعضی از کاراکترها جداگانه به عنوان لغات استفاده می شوند، پس آنها از قبل به خودی خود برای برقراری ارتباط مفید هستند.
 • لغات مهم ترین لایه را تشکیل می دهند، به خصوص در ارتباط کلامی. شما می توانید بدون دانستن کاراکترهای تشکیل دهنده یا اجزایشان چیزی را بگویید. شما همچنین می توانید فقط با استفاده از لغات درباره ی بعضی چیزها ارتباط برقرار کنید. یادگیری لغات مهم است، اما یادگیری لغاتِ درست هم ضروری است.
 • عبارات آن چیزی هستند که مردم به طور عادی از آنها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و البته قادر بودن به اتصال لغات به روشی معنادار در برقراری ارتباط فراتر از مسائل بسیار پایه ضروری است. این شامل دانش لغات و چگونگی استفاده از آنها است، اما مستلزم دانش گرامر هم می شود، به خصوص ترتیب لغات.

بین مردمی که طرفدار یادگیری هزاران لغت بوده و مردمی که به جای آن به طور مساوی مشتاقِ تمرکز روی عبارات هستند تفاوت وجود دارد. به طور طبیعی، بیشتر مردم هر دو را انجام می دهند، اما در اصل تفاوتش در این است که چه قدر قوی به یک طرف تکیه می کنند. فقط برای اینکه واضح بگوییم، وقتی ما می گوییم “عبارت”، منظورمان هر چیزی طولانی تر از یک لغتِ تکی است، که این شامل جملات کامل می شود.

زبان سیستم پیچیده ای برای برقراری ارتباط است که می تواند به سطوح زیادی تقسیم شود، اما شما باید روی کدام سطح تمرکز کنید و چرا؟ برای اینکه حتی جالب ترش کنیم، زبان چینی یک لایه ی اضافی دارد که بیشتر زبان های دیگر آن را ندارند. بیایید به این لایه ها بپردازیم و اینکه برای چه چیزی خوب هستند.

 • یادگیری اجزای کاراکتر به شما کمک می کند تا کاراکترهای دیگر را یاد بگیرید، هم در این مورد کمکتان می کند که یادگیری کاراکترهای جدید را به بازسازی واحدهایی که از قبل با آنها آشنا هستید کاهش می دهد و هم اینکه آشنایی با اجزا برای فهمیدن این مساله که کاراکترها واقعاً چه طور کار می کنند ضروری است.
 • یادگیری کاراکترهای تکی شما را یک مرحله به برقراری ارتباط نزدیکتر می کند چون بیشتر کاراکترها به دلیل معنایی که دارند در لغات شامل هستند (برخلاف آن گونه که تلفظ می شوند)، پس یادگیری لغات پیچیده را خیلی راحت تر می سازد. به طور طبیعی، بعضی از کاراکترها جداگانه به عنوان لغات استفاده می شوند، پس آنها از قبل به خودی خود برای برقراری ارتباط مفید هستند.
 • لغات مهم ترین لایه را تشکیل می دهند، به خصوص در ارتباط کلامی. شما می توانید بدون دانستن کاراکترهای تشکیل دهنده یا اجزایشان چیزی را بگویید. شما همچنین می توانید فقط با استفاده از لغات درباره ی بعضی چیزها ارتباط برقرار کنید. یادگیری لغات مهم است، اما یادگیری لغاتِ درست هم ضروری است.
 • عبارات آن چیزی هستند که مردم به طور عادی از آنها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و البته قادر بودن به اتصال لغات به روشی معنادار در برقراری ارتباط فراتر از مسائل بسیار پایه ضروری است. این شامل دانش لغات و چگونگی استفاده از آنها است، اما مستلزم دانش گرامر هم می شود، به خصوص ترتیب لغات.

بین مردمی که طرفدار یادگیری هزاران لغت بوده و مردمی که به جای آن به طور مساوی مشتاقِ تمرکز روی عبارات هستند تفاوت وجود دارد. به طور طبیعی، بیشتر مردم هر دو را انجام می دهند، اما در اصل تفاوتش در این است که چه قدر قوی به یک طرف تکیه می کنند. فقط برای اینکه واضح بگوییم، وقتی ما می گوییم “عبارت”، منظورمان هر چیزی طولانی تر از یک لغتِ تکی است، که این شامل جملات کامل می شود.

اما حیطه های که در آنها تمرکز روی لغات مزایای واضحی دارد:

 • یادگیری و دوره ی لغات راحت است، این در مورد عبارات صدق نمی کند. این احتمالاً برای یک شخص تنبل بحث برانگیز به نظر می رسد، اما واقعاً این طور نیست. وقتی شما زبانی را یاد می گیرید، در واقع می خواهید تا جایی که امکان دارد روی یادگیری آن زبان وقت بگذارید، نه اینکه تلاش کنید تا چیزهای درستی را برای یادگیری پیدا کنید. یافتن لغات راحت است چون آنها در دیکشنری، لیست آزمون های آزمایشی، کتاب ها و غیره هستند. شما همچنین می توانید تعریف ها، ترجمه ها و صداهای صوتی را بدون اینکه زیاد اذیت شوید پیدا کنید. هیچ کدام از اینها در مورد عبارات ساده نیست. در حالیکه شما احتمالاً می توانید به کتاب ها اعتماد کنید که کم و بیش درست باشند، اینکه فقط شانسی جملاتی را از اینترنت انتخاب کنید به ندرت ایده ی خوبی است. اگر شما خودتان آنها را می نویسید، باید با یک گویشور بومی بررسی شان کنید، و در حالیکه می توانید صدای صوتی را ترکیب کنید، به طور عادی نمی توانید صداهای ضبط شده ی طبیعیِ عبارات را پیدا کنید.
 • دوره ی لغات سریع تر و موثرتر است. من عادت داشتم که روی لغاتِ تکی تمرکز زیادی داشته باشم و دلیل ساده ای داشت، اینکه به من اجازه می داد تا تعداد خیلی زیادی از لغات را فوری دوره کنم. اصلِ نرم افزار تکرار فاصله بندی شده (SRS) این است که هر فلش کارت باید تا جایی که امکان دارد روی قسمت های کوچکِ آن چیزی که شما در حال تلاش برای یادگیری اش هستید تمرکز کند. اگر شما این کار را انجام دهید، قادر خواهید بود چیزهایی را پیدا کنید که در واقع باید دوره کرده و روی آنها تمرکز می کنید، اما چیزهایی که لازم ندارید به بعد موکول می شود.

لغات بسیار زایا هستند، این در مورد عبارات خیلی صدق نمی کند. منظورم این است که با تمرکز روی لغات، که اجزای سازنده ی عبارات هستند، شما می توانید تعداد نامحدودی از عبارات را در یک زبان تولید کنید. اگر شما بیش از حد روی عبارات تمرکز کنید، می دانید که چه طور چیزهایی را بگویید که با استفاده از آن عبارات پوشش داده می شوند، اما نمی توانید خیلی از آن فراتر روید. یک رویکرد متعادل تر شما را قادر می سازد تا قسمت هایی از عبارات را با لغاتی که یاد گرفته اید جایگزین کنید.

بعضی از حیطه هایی که در آنها عبارات واقعاً مفید هستند:

•          عبارات سریعاً مفید هستند، بیشتر لغات نیستند (حداقل نه به خودی خود). اگر شما یادگیری زبان چینی را تازه شروع کردید، حفظ کردن چندین عبارت کلیدی به شما کمک خواهد کرد تا به چیزهای زیادی در زبان برسید، از جمله گستره ای از تمرین های روزانه که لازم دارید، به خصوص اگر در یک محیط چینی زبان زندگی کنید. لغاتِ تکی به ندرت به این دست می یابند و اینکه فقط لغات را به طور شانسی روی هم بچینید به ندرت کارساز است.

•          عبارات شامل گرامر و استفاده از لغات می شوند، کلماتِ تکی این طور نیستند. در حالیکه بدون شک درست است که یادگیری ده لغت سریع تر از یادگیری ده عبارت است، آخری شامل اطلاعات خیلی بیشتری به خصوص درباره ی ترتیب لغت و هم نشینی است. این لزوماً برای زبان آموزان پیشرفته مشکل به حساب نمی آید، چون ما از قبل فهم خوبی از گرامر و استفاده از لغات داریم، اما برای زبان آموزان مبتدی و متوسط دانستنِ چگونگیِ ترجمه ی چیزی به لغت درست خود در زبان چینی برای اینکه قادر به استفاده از آن باشند کافی نیست.

•          عبارات به شکل بهتری نشان دهنده ی استفاده ی طبیعی از زبان هستند. دوره کردن عبارات در متن یا به شکل صوتی به تمرین ریدینگ و لیسنینگِ عادی نزدیک است. در حالیکه می توان این را مورد بحث قرار داد که یادگیری شناساییِ کاراکترها و لغاتِ تکی توانایی خواندن را تقویت می کند، خواندنِ قسمت های طولانی تر مسلماً خیلی به ریدینگِ واقعی نزدیک تر است. این برای لیسنینگ هم صدق می کند. اگر شما فکر می کنید که این باعث می شود تا روی ورودی های زیادی تمرکز کنید، آن گاه تمرکز روی قسمت های طولانی تر در مقایسه با تقسیم چیزها به لغات و کاراکترهای تکی منطقی تر است.

احتمالاً تمرکز روی استفاده از لغات یا عبارات در یادگیری زبان مزایا و معایب بیشتری دارد، پس اگر شما فکر می کنید مساله ی مهمی را جا انداخته ایم، چرا آن را با ما به اشتراک نمی گذارید؟

به یاد داشته باشید یکی از اصول اصلی ما در این مرکز زبان داشتن کلاس های تعاملی است که همه فرصت ابراز عقاید خود را داشته باشند.