گرامر زبان انگلیسی را با این کارها یاد بگیرید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روش هایی را به شما آموزش می دهد که بتوانید راحت تر آموزش گرامر را تجربه کنید. با ما باشید تا گرامر زبان انگلیسی را با این کارها یاد بگیرید .

گرامر زبان انگلیسی را با این کارها یاد بگیرید
گرامر زبان انگلیسی را با این کارها یاد بگیرید

اما گرامر زبان انگلیسی را با این کارها یاد بگیرید :

رد جزئیات را بگیرید

  • گرامر انگلیسی آمریکایی پر از جزئیات و قوانین است که درباره ی موارد زیر است:
  • کدام لغات با کدام لغات همراه می شوند.
  • چه چیزی باعث می شود یک جمله درست باشد.
  • چه طور مطمئن شوید که یک جمله و پاراگراف معنا می دهد.

کشف تمام قوانین گرامر مستلزم تحقیق زیادی است. جزئیات گاهی در کتاب های گرامر پنهان است. فقط به کاوش ادامه دهید. شما جواب را پیدا خواهید کرد.

هویت خود را بسازید

  • به محض این که شما شروع کردید به فهم قوانین گرامر، چالش بعدی تان این است که قوانین پایه را با سبک مخصوص خود زینت دهید. برای مثال، شما به عنوان یک شاگرد جدید گرامر این ها را می آموزید:
  • چه طور یک صفت می تواند با اضافه کردن اطلاعات بیش تر درباره ی اسم به آن رنگ دهد. این به خودتان بستگی دارد که مجموعه ای کامل از صفات را جمع کرده و آزادانه از آن ها استفاده کنید.
  • دایره ی لغات و فهم خود را از تمام ادات سخن می سازید. به محض این که شما صفات را یاد گرفتید، قیدها مرحله ی فوق العاده ی بعدی برای ساختن دایره ی لغات خود هستند.

به محض این که شما از ادات سخن استفاده ی کاملی کنید شخصیت گرامری خود را خواهید داشت.

از کثیف شدن نهراسید

  • خواه انگلیسی زبان اول یا دوم شما باشد، یادگیری گرامر مستلزم کار کردن است.

با یادگیری قوانین گرامر انگلیسی پایه شروع کنید. به محض این که شما قوانین را بیاموزید، می خواهید که دانش جدید خود را به مرحله ی اجرا بگذارید.

چیزی را پیدا کنید که عاشقش هستید و بارها آن را انجام دهید

یکی از چیزهای عالی درباره ی یادگیری گرامر این است که شما سبک خود را ایجاد می کنید. برای مثال:

  • احتمال دارد که شما برای متصل کردن دو بند به هم عاشق ظاهر semi-colon و حرف ربط باشید مانند “Mary was at the meeting; but, she didn’t hear who made the negative comment.”

اگر شما عاشق قسمت مخصوصی از گرامر هستید، اغلب از آن استفاده کنید. مالک آن شوید.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.