یادگیری زبان نقش توجه و بررسی کردن

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به بررسی دو فاکتور در یادگیری زبان می کند. یادگیری زبان نقش توجه و بررسی کردن می تواند مقاله ای باشد که شما را در آموزش بسیار راهنمایی کند. به یک تجربه شخصی یک فرد چند زبانه در این مورد توجه کنید.

یادگیری زبان نقش توجه و بررسی کردن
یادگیری زبان نقش توجه و بررسی کردن

آیا در یادگیری زبان نقش توجه و بررسی کردن بسیار اهمیت دارد؟

یادگیری زبان مسئله‌ی رفتار، زمانبندی زبان و دقت است. ما باید به مغزمان کمک کنیم که به آنچه در زبان اتفاق می‌افتد توجه کنیم. بازبینی دستور زبانی می‌تواند کمک کند، توجه به اشتباهاتمان در هنگام صحبت کردن می‌تواند کمک کند و بررسی لغات حفظ کرده و عبارات مخصوصاً اگر در دسته‌بندی قرار داده شده باشند، می‌تواند کمک کند. چنانچه در توجه کردن بهتر شویم، حتی منفعت بیشتری را از خواندن و گوش کردن خود دریافت می‌کنیم.

من نمی‌توانم شیوه‌ی یادگیری خودم را بر کسانی که نسبت به شیوه‌های یادگیری خود احساس شدیدی دارند، تحمیل کنم. برخی مردم فکر می‌کنند که می‌توانید با صحبت کردن راه خود را به سمت شیوایی و بلاغت هموار کنید. بعضی از مردم فکر می‌کنند که می‌توانند با یادگیری اصول پایه‌ایِ دستور زبان شروع کنند. من اینطور یاد نمی‌گیرم. وقتی متوجه نمی‌شوم، نمی‌توانم هم صحبت کنم. تا زمانی که به اندازه‌ی زیاد در معرض زبان قرار نگیرم، نمی‌توانم در اصول بنیادی به مهارت برسم. بهرحال مردم باید به طریقی که لذت می‌برند، یاد بگیرند. برای یادگیری در زبان، این رفتار، زمانبندی زبان و دقت است که بیشترین اهمیت را دارد.

از طرفی دیگر، وقتی مردم موفقیت مرا در یادگیری زبان فقط مربوط به استعداد می دانند، شاید حداقل بهتر است آن ها راه مرا برای انجامش امتحان کنند. من فکر می کنم تعداد لغاتی که شما می دانید بهترین نشانگر این است که چه قدر خوب زبان را بلد هستید.

من وقتی فرصتی گیر بیاورم، صحبت می‌کنم. من هر ازگاهی گرامر را مرور می کنم، مدام به قوانین و جداول مشابه رجوع می‌کنم. ولی آن فعالیت اصلی من نیست، فعالیت اصلی من دنبال کردن مداوم لغات با استفاده از متن‌های جالب است، همان‌طور که دایره‌ی لغاتم افزایش می‌یابد، متن‌ها هم بیش‌تر و بیش‌تر جالب می‌شوند، و درک من از زبان بهتر می‌شود. این، و وقتی که می گذارم، به جای استعداد، دلیل آن است که می توانم به ۱۵ زبان صحبت کنم، و هفت تای آن ها را از سن ۶۰ سالگی یاد گرفته ام.