یادگیری زبان اسپانیایی

یادگیری زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی جزو زبان هایی است که به خصوص برای کسانی که زبان انگلیسی را در حد قابل قبولی می دانند ، بسیار ساده است. یادگیری زبان اسپانیایی می تواند خیلی راحت باشد اما باید توجه داشته باشید که اگر در ابتدای یادگیری زبان اسپانیایی هستید ، بهتر است بدانید که علاوه بر شرکت در کلاس های آموزش زبان اسپانیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ، با گرامر زبان اسپانیایی بیشتر آشنا شوید تا با تفاوت ها و شباهت های آن با زبان انگلیسی آشنا شوید.

  • جنسیت

<p/p>یکی از مهم ترین مسائل برای یادگیری زبان اسپانیایی دانستن مذکر یا مونث بودن اسامی است. در زبان انگلیسی اسامی به این صورت طبقه بندی نمی شوند ، اما در اسپانیایی باید توجه داشته باشید که اسامی به طور معمول یا مونث هستند یا مذکر. دانستن این نکته هم ضروری است که بسیاری از اسامی که بیشتر در ذهن مذکر هستند ممکن است مونث باشند و بالعکس. به عنوان مثال Una Jirafa که باید به طور معمول یک زرافه ماده باشد ، اما به معنی یک زرافه است جدا از جنسیت آن.

  •  جمع بستن

جمع بستن در زبان اسپانیایی تا حدود زیادی به زبان انگلیسی شباهت دارد. برای جمع بستن در زبان اسپانیایی معمولا با اضافه کردن es و یا s به انتهای کلمه می توان کلمات را جمع بست. البته همانند انگلیسی زبان اسپانیایی هم دارای استثانا هایی هم هست. برخی از کلمات در هر دو حالت جمع و مفرد یکسان هستند همانند la Crisis به معنی بحران که در هر دو حالت یکسان است.

برای دریافت درس های مختلف برای یادگیری زبان اسپانیایی در سایت آموزشگاه زبان ایران آکسفورد جستجو کنید و مقالات مختلف را می توانید برای هدف خود پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را در سایت پر کنید.