یادگیری زبان شبیه عاشق شدن است

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همواره تلاش کرده که زبان آموزان را عاشق یادگیری زبان کند زیرا یادگیری زبان شبیه عاشق شدن است . شما باید بتوانید برای این کار واقعا این کار با قلبتان انجام دهید.

یادگیری زبان شبیه عاشق شدن است
یادگیری زبان شبیه عاشق شدن است

به تازگی، باید صحبت کوتاهی به ژاپنی برای تقریبا ۳۰ نفر از اعضای اتاق بازرگانی ژاپن-کانادا انجام می شد. مسئولین این بخش تصمیم گرفتند مهم ترین مسله را یادگیری زبان برای پیشرفت بازرگانی قرار دهند. آنها می دانستند که اگر بخواهند این رابطه بین دو کشور پایدار باشد باید زبان مشترکی پیدا کنند و مهم تر از هر قرارداد تاری دیگر تنها زبان و یادگیری آن است که بسیار مهم است. تنها مسئله ای که بارها در این جلسه بیان شد این بود که یادگیری زبان شبیه عاشق شدن است و باید آن را با قلبتان انجام دهید.

یادگیری زبان شبیه عاشق شدن است. در واقع شما باید عاشق باشید تا زبانی را به خوبی یاد بگیرید. یعنی عاشق زبان بشوید. شما باید با زبان دوستانه رفتار کنید. شما مجبور نیستید با زبان ازدواج کنید. شما می توانید یک زبان را دوت اشته باشید و بعد از یک مدت با زبان بعدی باشید. اما وقتی که شما در حال یادگیری زبان هستید باید عاشق آن باشید. و اگر شما موقع مطالعه ی زبان به آن وفادار باشید سریع تر یاد خواهید گرفت.

درست همان طور که عاشق هستید، شما می خواهید و احتیاج دارید تا جایی که می شود با عشق خود وقت بگذرانید. شما می خواهید که صدایش را بشنوید و افکارش را بخوانید. می خواهید که بیش تر درباره اش بدانید، همه ی لغات و عباراتی که برای ابراز خود استفاده می کند. شما هر کجا که هستید به زبان فکر می کنید. شروع می کنید عشق خود را از نزدیک مشاهده کنید. شما به همه ی چیزهای کوچکی که انجام می دهد، توجه می کنید، با الگوهای رفتاری ویژه ی او آشنا می شوید. شما او را تنفس می کنید. صدایش را می شنوید. احساسش می کنید. شما به طور طبیعی بهتر و بهتر می شناسیدش.

درست مثل یک رابطه دوستانه، چیزهایی درباره ی عشقتان وجود دارند که شما دوست ندارید. این ها را نادیده می گیرید. شما فقط به چیزهایی فکر می کنید که عاشقش هستید. شما عشق خود را زیر سوال نمی برید. فقط قبولش می کنید. شما نمی پرسید چرا. شما نمی پرسید چرا به شیوه ی خاصی رفتار می کند. شما در جستجوی فهمیدن رازهای ساختارش نیستید. شما فقط می خواهید با او باشید، و حتی از او تقلید کنید، عادی ترین حالت قدر دانی.