یادگیری زبان از طریق نوشتن کتاب کودک

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یادگیری زبان از طریق نوشتن کتاب کودک به عنوان روشی خلاقانه و در عین حال جالب می پردازد که می تواند برای بسیاری از شما پس با ما باشید:

یادگیری زبان از طریق نوشتن کتاب کودک
یادگیری زبان از طریق نوشتن کتاب کودک

اما یادگیری زبان از طریق نوشتن کتاب کودک را چطور باید انجام داد:

نوشتن ادبیات کودکان راهی خوب برای شروع به رایتینگ است مخصوصاً اگر زبانی که استفاده می کنید زبان اول شما نباشد. شما را مجبور نمی کند که مثل سایر حوزه ها با گویشورهای بومی رقابت کنید.

اما حتی بیشتر از بار نوشتاری سبک تر- که به شما وقت بیشتری می دهد تا در واقع به داستان و سایر حوزه ها فکر کنید- برخی بخشهای ادبیات کودکان بازارهای دست نخورده ای هستند با امتیازات زیادی برای دوزبانه ها.

مرکز همیاری های کتاب کودکان تنوع نژادی در ادبیات کودکان را از سال ۱۹۸۵ دنبال کرده است و دریافته که این حوزه بسیار گرایش به سفیدپوستان دارد. نوشتارها در ادبیات کودکان هم از بابت تألیف و هم از جهت محتوا عموماً مربوط به سفیدپوستها هستند. به بیانی دیگر بیشتر نویسندگان سفیدپوست هستند که راجع به شخصیتهای سفیدپوست می نویسند. این باعث سوراخی بزرگ در ادبیات کودکان شده است که اقلیتها و افراد رنگین پوست قربانی آن هستند اما این حوزه می تواند به خوبی با دوزبانه ها پر شود.

در آمریکا، برای مثال، جمعیت اسپانیایی وسیعی وجود دارد که یک نویسنده می تواند به آن بپردازد (مسأله ی مشابه با آسیایی-آمریکایی ها.) شما می توانید یک کتاب کودکان دو زبانه بنویسید که در آن یک داستان مشابه به دو زبان گفته شده باشد، و بنابراین آن را برای جوامع اقلیت مخصوص قابل دسترسی کنید. شما می توانید با بچه های اقلیت صحبت کنید، تجربیات آن ها را منعکس کنید و شخصیت ها و موقعیت هایی را خلق کنید که آن ها بتوانند ارتباط برقرار کنند. این ارتباط و احساس خویشاوندی چیزی انگلیسی است – فقط پیدا کردنِ آن برای نویسندگان سخت تر است.

(تنوع نژادی موضوعی مهم است که باید در ادبیات آمریکایی رشد کند، مخصوصاً چون با توجه به گزارش رسمی یال ۲۰۱۲ اکثر کودکان زیر یکسال از اقلیتهای قومی بودند.) در تحقیقی دیگر مطالعه ای بر روی ۶۰۰۰ کتاب کودک منتشر شده بین دهه ی ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ نشانگر عدم توازن نژادی در این کتابها بود. حیوانات مذکر ۲٫۵ برابر بیشتر از حیواتان مؤنث در داستانهای کودکان ایفای نقش کردند.