مقدمه ای بر کلمات ارتباطی یا Linking Words

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به مقدمه ای بر کلمات ارتباطی یا Linking Words اشاره می کند تا با آین کلمات آشنا شوید و از آنها برای شکل و انسجام دادن به جملات خود در Writing و Speaking استفاده کنید. پس با ما همراه باشید.

به مقدمه ای بر کلمات ارتباطی یا Linking Words توجه کنید:

linking words
linking words


باید نمره ی خود را در تسک ۲ رایتینگ آیلتس افزایش دهید؟ یا در امتحان آکادمیک PTE در قسمت Fill In The Blanks (پر کردن جاهای خالی)، Re-Order Paragraph (مرتب سازی دوباره ی پارگراف) یا Summarize Written Text (خلاصه کردن متن نوشتاری) گیر می کنید؟ در آن صورت لغات ربط خود را بشناسید!
آنها چه هستند؟
لغات ربط (به آنها conjunctions (لغات عطف)، joining words (لغات اتصال دهنده)، transition words (لغات انتقالی)، cohesive devices (ابزارهای انسجام متن) هم گفته می شود – اسامی خیلی مختلفی دارند) کلماتی هستند که ما برای ارتباط دادن یا اتصال ایده ها و جملات به هم از آنها استفاده می کنیم.
این دو جمله را به عنوان مثال در نظر بگیرید:
We went to the park. We had a picnic.
دو جمله ی خیلی خوب. با این حال، ما می توانیم آنها را به هم مرتبط کنیم و با استفاده از لغت ربطی “روند” بهتری به آنها دهیم.
We went to the park and we had a picnic.
لغت “and” یکی از انواع لغات ربط است.
انواع لغات ارتباطی
همپایه سازها
این ادات همپایه احتمالاً بیشترین کاربرد را برای شما دارد. هفت ادات همپایه وجود دارد و اگر این عبارت را حفظ کنید به یاد داشتنشان راحت می شود:
FAN BOYS
چرا “FAN BOYS”؟ چون هر حرفِ این عبارت بیانگر یکی از ادات همپایه است (ما این روش به یاد داشتن را “یادآور” می نامیم). این قسمت را مشاهده کنید:
F = For
A = And
N = Nor
 
B = But
O = Or
Y = Yet
S = So
ادات همپایه دو جمله واره ی مستقل را به هم متصل می کنند.
مانند مثال اول ما:
We went to the park. We had a picnic.
We went to the park and we had a picnic.
“We went to the park” و “We had a picnic” هر دو مثال هایی از جمله واره های مستقل (یا “اصلی”) هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی ادات همپایه، شامل مثال ها و چگونگی نقطه گذاریِ درست اینجا کلیک کنید. برای یادگیری بیشتر درباره ی جمله واره های مستقل اینجا کلیک کنید.
لغت ربط وابسته
یکی از انواع خیلی مهم لغات ربط است. لغات ربط وابسته هم دو ایده را مرتبط می سازند اما گرامرش کمی متفاوت است. لغات ربط وابسته یک جمله واره ی مستقل و یک جمله واره ی وابسته را به هم مرتبط می کنند. درست مانند مثال دوم ما.
Gambling should be illegal. It is detrimental to society.
Gambling should be illegal because it is detrimental to society.
“Gambling should be illegal” اولین جمله واره ی مستقل ما است. سپس با افزودن لغت ربط وابسته ی “because” ما جمله واره ی دوم را (“it is detrimental to society”) به جمله واره ای وابسته تبدیل می کنیم.