قوانین اصلی گرامری در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به قوانین اصلی گرامری در زبان انگلیسی اشاره می کند ک تقریبا پایه و اساس زبان انگلیسی را تشکیل می دهند. پس با ما همراه باشید.

قوانین اصلی گرامری در زبان انگلیسی
قوانین اصلی گرامری در زبان انگلیسی

به قوانین اصلی گرامری در زبان انگلیسی توجه کنید:

۱- از زمان معلوم استفاده کنید

هر زبان انسان یک جمله ی معلوم را با فاعل، یا “کننده ی کار” شروع می کند. در انگلیسی، فعل (چیزی که انجام می شود) بعد از فاعل می آید. اگر در جمله مفعول باشد (دریافت کننده ی کار)، بعد از فعل می آید. فرمول به این شکل است:

۲- S+V+O. این قانون اساس زبان انگلیسی است.

در این جا تعدادی مثال آورده شده اند:

 • Mary walked the dog.
 • The dog liked Mary.
 • I did not like the dog.
 • ایده ها را با یک حرف ربط مرتبط کنید

گاهی شما می خواهید دو ایده را با یک ترکیب دوم S+V+O به هم مرتبط کنید. موقعی که شما این کار را انجام دهید، یک حرف ربط هم پایه لازم دارید. فرمول جدید به این شکل است:

S+V+O، حرف ربط هم پایه، S+V+O

۳- برای مرتبط ساختن دو ایده به عنوان یک ایده از ویرگول استفاده کنید

حروف ربط هم پایه موقعی استفاده می شوند که بخواهید دو ایده را به عنوان یک ایده در جمله مرتبط کنید، اما ویرگول را فراموش نکنید.

برای مثال:

 • I do not walk Mary’s dog, nor do I wash him.
 • Mary fed her dog, and I drank tea.
 • Mary feeds and walks her dog every day, but the dog is still hyperactive.

۴- برای متصل کردن ایده از نقطه و ویرگول استفاده کنید

یک لیست قوانین گرامر باید شامل هراس آورترین علائم نقطه گذاری باشد. احتمال دارد که بامزه به نظر برسد، اما از نقطه و ویرگول نهراسید؛ استفاده از آن در این جهان راحت ترین کار است! فرض کنیم که شما می خواهید دو ایده را به هم متصل کنید اما نمی توانید متوجه شوید یا نمی خواهید با استفاده از یک حرف ربط هم پایه خود را به دردسر بیندازید. دو ایده می توانند جملات جداگانه ای باشند، اما شما فکر می کنید که آن ها خیلی به هم مرتبط هستند؛ و واقعاً باید یکی باشند. از نقطه و ویرگول استفاده کنید.

 • Mary’s dog is hyperactive; it won’t stop barking or sit still.
 • My heart is like a cup of Lapsang Souchong tea; it’s bitter and smoky.
 • Mary has to walk her dog every day; it is the most hyperactive dog anyone has ever seen.

 

۵- برای کارهای از روی عادت از زمان حال ساده استفاده کنید

حال ساده زمانی است که شما برای هر کار از روی عادتی استفاده می کنید. کارهایی که شما همیشه یا هر سه شنبه انجام می دهید با حال ساده توصیف می شوند، که فقط یعنی شما حالت اول هر فعلی را انتخاب می کنید.

 • Mary likes dogs.
 • I don’t walk Mary’s dog.
 • Mary and I drink tea every Tuesday together.

۶- برای کاری فعلی از زمان حال استمراری استفاده کنید

زمان حال استمراری برای هر چیزی است که همین الان در حال وقوع است. مشخص کردن تمام زمان های استمراری راحت است چون افعال آن ها همیشه به “-ing” منتهی می شوند و با یک فعل کمکی همراه هستند. فعل کمکی فقط برای این است که ما بدانیم درباره ی چه کسی و چه زمانی صحبت می کنیم. در حال استمراری، افعال کمکی، صرف زمان حال “to be” هستند.

 • I am drinking Lapsang Souchong tea.
 • The barking dogs outside are driving me crazy.
 • Mary is playing with her hyperactive dog.

۷- برای زمان گذشته به افعال “ed” بیفزایید

موقعی که ما درباره ی گذشته صحبت می کنیم، باید به افعال با قاعده یک “-ed” بیفزاییم تا حالت دوم را بسازیم. افعال بی قاعده گول زننده هستند و مجموعه قوانین خود را دارند. برای مثال، Drink به “drank” تبدیل می شود. اگرچه در بیش تر مواقع “-ed” کارساز است.

 • I drank a lot of Lapsang Souchong tea yesterday, but Mary didn’t.
 • The dogs stopped barking two seconds ago, and I am feeling better.
 • Mary played fetch with her hyperactive dog.

۸- برای گذشته ی تمام نشده از ماضی نقلی استفاده کنید

ماضی نقلی می تواند برای بعضی ها گیج کننده باشد، اما این یکی از با اهمیت ترین قوانین گرامر است. وقتی مردم درباره ی مسائلی صحبت می کنند که قبلاً اتفاق افتاده اند اما زمانی را در نظر می گیرند که به وقوع انجامیدند و تمام نشدند، از قسمت سوم فعل با یک فعل کمکی استفاده می کنند. فعل کمکیِ ماضی نقلی، صرف زمان حال “to have” است.

 • I have drunk three cups of Lapsang Souchong tea today.
 • Mary’s hyperactive cur dog has bitten me three times so far.
 • Mary has walked her hyperactive poodle 100 times this week.

برای شرکت در کلاس های با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.