نحوه مدیریت زمان در آزمون Writing آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه مدیریت زمان در آزمون Writing آیلتس و استراتژی های مورد نیاز در این مهارت آیلتس اشاره می کند. با ما همراه باشید تا بیشتر با این بخش آشنا شوید.

نحوه مدیریت زمان در آزمون Writing آیلتس

نحوه مدیریت زمان در آزمون Writing آیلتس
نحوه مدیریت زمان در آزمون Writing آیلتس

بخش رایتینگ در آیلتس کاری سخت برای اغلب دانش آموزان است. برخی داوطلبین تلاش می کنند پرسش را یکبار بخوانند و تمام ۶۰ دقیقه را بنویسند، در حالیکه بقیه زمان زیادی را صرف تفکر راجع به این می کنند که چه بنویسند و سپس با عجله اقدام به کامل کردن تسک می کنند. آزمون دهندگان با استراتژی صحیح می توانند در تسک رایتینگ ۱ و ۲ موفق باشند. فقط کافی است بدانید که چکار باید کنید.
برنامه ریزی
پیش از اینکه مداد را روی کاغذ بگذارید زمانی را به برنامه ریزی برای نوشتارتان اختصاص دهید. پرسش را بخوانید (یا تسک شماره ۱ یا ۲) و اطمینان حاصل کنید که کاملاً متوجه شده اید اهداف پرسش چیست. درک کامل پرسش به این معناست که می دانید واژگان به چه معناست همانطور که می دانید موضوع کلّی راجع به چیست.
همچنین برای تسک شماره ی ۲ باید استایل مقاله ای را که باید بنویسید بدانید. پیش از شروع به نوشتن به همه ی این جنبه ها فکر کنید. برنامه ریزی باید نزدیک به یک یا دو دقیقه برای هر کدام از تسکهای ۱ یا ۲ وقت بگیرد.
شرح مطالب
حالا که می دانید یا دست کم ایده ای خوب درباره ی پرسش و چیزی که دنبال آن است دارید، کمی وقت برای شرح مطلب یا نوشتن ایده های خود کنید، پیش از آنکه شروع به ساختن جمله های کامل نمایید. شرح مطلب به شما کمک می کند تا ببینید کدام ایده ها، مثالها و نکته ها با هم جور در می آیند. همچنین به شما کمک می کند تا بفمید آیا ایده هایتان برای این سؤال معنی دارند یا خیر. در آخر اینکه به شما اجازه می دهید تا ببینید که آیا همه اطلاعات کافی را که پرسش به دنبال آن است شامل کرده اید یا خیر. یک شرح مطلب به تسک رایتینگ منسجم تری ختم خواهد شد. این برای تسک دانشگاهی ۱ باید چند دقیقه طول بکشد چون به جای نوشتن ایده ها، دور خط سیر ماجرا خط می کشید. برای تسک عمومی ۱ و ۲ نزدیک به سه دقیقه وقت برای شرح افکار و ایده های خود صرف کنید.