بیانیه‌ی برای موفقیت همه زبان آموزان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه به داشتن انگیزه بسیار معتقد بوده است. Motivational Speak یا سخنرانان انگیزشی برای یادگیری زبان بیانیه‌ی برای موفقیت همه زبان آموزان ترتیب داده اند. بهتر است شما هم بیانیه‌ی برای موفقیت همه زبان آموزان را با دقت بخوانید و آن را همیشه تکرار کنید.

بیانیه‌ی برای موفقیت همه زبان آموزان
بیانیه‌ی برای موفقیت همه زبان آموزان

آیا مدتی است که یک زبان را مطالعه می‌کنید؟ آیا هنوز از صحبت کردن می‌هراسید؟ بیانیه‌ی برای موفقیت همه زبان آموزان را دنبال کنید و در زبان انتخابی خود مطمئن و روان شوید.

شعار زیر را روزانه تکرار کنید:

«من می‌توانم روان صحبت کنم . هدف من اینست که فصیح باشم. هدف من این نیست که بی‌نقص باشم. هدف من اینست که روان باشم. من می‌توانم به خوبی صحبت کنم و در عینحال همچنان اشتباه کنم.»

اول باید آن‌چه را که در مدرسه یاد گرفته‌ام، فراموش کنم. از نو شروع خواهم کرد. قواعد دستور زبانی را از خاطر خواهم برد. کوییزها و امتحانات را فراموش خواهم کرد. همه‌ی بارهایی را که مرتکب اشتباه شدم از ذهن بیرون خواهم کرد. آن‌چه را که معلمینم به من آموزش داده‌اند فراموش می‌کنم. زبان مادری خود را از یاد می‌برم. فراموش می‌کنم که چه کسی هستم. من یک شخص جدید هستم. من از نو شروع خواهم کرد. خوش خواهم گذراند. بر چیزهایی تمرکز خواهم کرد که بامزه و جالب هستند. یاد خواهم گرفت.

یاد می‌گیرم که چگونه آموزش ببینم.خیلی زیاد گوش خواهم کرد. خودم را رها خواهم کرد؛ گوش خواهم کرد و اجازه می‌دهم زبان انگلیسی وارد ذهنم شود. اغلب گوش خواهم کرد. هر روز گوش خواهم کرد. در ابتدا بارها به محتوای مشابه گوش خواهم کرد. به زودی به متن های معنادار می پردازم، موضوعاتی که مورد علاقه مان است، چیزهایی که عاشق گوش دادن به آن ها هستم. به معنی گوش خواهم داد. گوش می دهم تا لغات و عبارات را بشنوم. صبح زود گوش خواهم داد. دیر وقت در شب گوش خواهم داد.

من زبان را متوجه می شوم. من آن چه که می شنوم و می خوانم را می فهمم. فقط وقتی آن چه که می شنویم و می خوانیم را بفهمیم است که می توانیم صحبت کنیم و بنویسیم. تا وقتی که چیزی را که می شنویم و می خوانیم را نفهمیدیم، نمی توانیم به خوبی صحبت کنیم و بنویسیم. اما عجله ای نیست. روی درکمان کار می کنیم. زیاد می خوانیم و به خصوص زیاد گوش می دهیم. می خواهیم معنی را متوجه بشویم. هر روز، روز یادگیری است. هر روز زبان وارد مغزمان می شود. ما از هر روز خواندن و شنیدن لذت می بریم. با انرژی و شوق مطالعه می کنیم. چیزهای جالب می خوانیم و از زبان لذت می بریم. اگر ما از یادگیری زبان لذت ببریم، پیشرفت می کنیم. بگذاریم زبان وارد ذهنمان بشود. هیچ احتیاجی به فشار آوردن روی خود نیست. ما هر روز داریم بهتر می شویم.

حالا باید در کلاس های زبان انگلیسی شرکت کنید و از آن لذت ببرید.