روش های استفاده از حواس های چندگانه در آموزش زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره های خود را بر اساس استفاده از هوش چندگانه Multiple Intelligence برگزار می کند. ما روش های استفاده از حواس های چندگانه در آموزش زبان را برای زبان آموزان شرح می دهیم تا ب معنای واقعی کلمه با تمام وجود از آموزش زبان لذت ببرید.

روش های استفاده از حواس های چندگانه در آموزش زبان
روش های استفاده از حواس های چندگانه در آموزش زبان

اما روش های استفاده از حواس های چندگانه در آموزش زبان به چه صورت است؟

اگر چه لیست لغات و جداولِ صرف همچنان می توانند گاهی کار را راه بیندازند، ما تعدادی ایده ی جدید درباره ی چگونگی به کار گیریِ سبک های متعدد یادگیری در آموزش جهانیِ زبان داریم – با فعالیت های به اثبات رسیده ای که برای همه ی زبان آموزان در هر سنی سرگرم کننده هستند!

یکی از چالش های اصلی که ما می شنویم معلمان هم در کشور و هم در خارج با آن روبه رو هستند به کار گماشتن یک کلاس پر از شاگردانی است که در سطوح یادگیری مختلفی هستند و همگی به روش های متفاوتی می آموزند – پیچیدگی فزاینده ی توجه به احتیاجات گفته شده توسط شاگردان زبان و آن هایی که ناتوانی های یادگیری دارند لازم به ذکر نیست.

با به کارگیری سبک های یادگیری متنوع در آموزش زبان، شاگردان شانس بهتری در فهمیدن و تسلط بر یک زبان جدید دارند – و به شهروندانی با اعتماد به نفس در سطح جهانی تبدیل می شوند.

  • چالش های گرامر

همچنان که معلمان در سراسر زمان می توانند تصدیق کنند، بچه ها عاشق رقابت هستند. تعدادی رقابت دوستانه را  از طریق چالش های گرامری ایجاد کنید که هم شامل زبان آموزان با هوش منطقی و هم با هوش جنبشی باشند – شاگردی که برای رفتن پای تخته و ترجمه ی یک جمله از یک زبان دیگر به انگلیسی (یا برعکس!) سریع ترین باشد امتیاز را می گیرد.

با دو شاگرد که در هر دور با هم “رقابت می کنند”، این به فعالیتی مورد علاقه تبدیل می شود، به خصوص در میان شاگردان رقابتی تر و عاشق ورزش.

  • اجراهای نمایشیِ فرهنگی

کمک به هر شاگرد برای تمرین مهارت های اسپیکینگ در کلاس زبان می تواند چالش برانگیز باشد – به خصوص در یک کلاس بزرگ. با مجبور کردن شاگردان در اجراهای نمایشی به زبان مقصد، و تمرین مکالمات با سناریوهای واقعی در آن ها اعتماد به نفس ایجاد کنید.

شاگردان با هوشِ میان فردی عاشق این فعالیت هستند – بعضی از دوره های ما را چک کنید برای مثال مکالمات و سناریوهایی که شما می توانید به شاگردان خود بدهید. در یک کلاس زبان مبتدی، به شاگردان خود بگویید تا ارائه هایی را به انگلیسی درباره ی جنبه ی مخصوصی از فرهنگ آماده کنند که در کشورهایی که به زبان مقصد صحبت می شود، وجود دارد.

من دریافته ام که کنفرانس های فرهنگی به طور مخصوصی شاگردان با هوشِ وجودی را به مشارکت وا می دارد. وقتی در کلاس پایه ی چهارم خود برای مثال درباره ی نظام طبقه ای منفصل در هند آموزش می دادم شاگردان با هوشِ وجودی را مشارکت می دادم تا درباره ی اثرات سیستم های عقیدتی بر جامعه عمیق تر فکر کنند.

  • موزیک ویدئو

موسیقی و جلوه های بصری ابزار یادگیری مهمی هستند، به خصوص وقتی یک کلاس شامل شاگردان زیادی است که انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود صحبت می کنند. در کلاس از بچه ها بخواهید به یک آهنگ گوش کرده و همزمان ترانه ها را در زبان مقصد دنبال کنند (که برای شاگردان با هوشِ موسیقایی عالی است)، یا موزیک ویدئوهای بین المللی را اجرا کنید تا زبان آموزان با هوشِ بصری را مشارکت دهید.

درخواست از بچه های کلاس خود برای تحلیل معنای در پسِ ترانه ها شاگردان با هوشِ درون فردی (از طریق بازتاب و تفسیر ترانه ها)، و همچنین شاگردان با هوشِ وجودی (از طریق کاوشِ عمیق ترِ معانی در پسِ ترانه ها) را به مشارکت وامی دارد.

  • شعر و نوشتن ترانه ی پاپ

اگر چه آموزش نوشتن به شاگردان می تواند کار سختی باشد (چه برسد به نوشتن در زبان دوم!)، تلاش کنید تا تکلیفی با امتیاز اضافی را به شاگردان بدهید تا بتوانند ترانه های جدیدی را برای یک آهنگ پاپ بنویسند، و منابعی را  جمع آوری کنند که در آن سال پوشش داده شده بود. بچه ها عاشقِ داشتن فرصت برای خلاق بودن هستند، و شاگردانی با هوشِ زبان شناختی و هوشِ درون فردی به طور مخصوصی از این فعالیت لذت می برند.

برای امتیاز بیش تر، شاگردان می توانند خواندن آهنگ را در مقابل بچه های کلاس انتخاب کنند (که برای شاگردان با هوشِ موسیقایی مناسب است!).

صرف نظر از این که کدام روش برای یادگیری یک شاگرد موثرترین است، هر چه آن درس بتواند هوش های بیش تری را مشارکت دهد، شاگرد فرصتهای بیش تری دارد تا در منابع تسلط یابد، و معلمان فرصت های بیش تری دارند تا شاگردان خود را به سوی موفقیت رهبری کنند.

در ابتدا با کلیک کردن روی دکمه ی زیر شروع کنید به کشف مکالمات کاربردی زبان های Mango برای مشارکت دادن هوش های چندگانه. شما همچنین می توانید درباره ی ویژگی ها و ابزار کلاسِ مخصوصِ زبان های Mango که برای معلمان و شاگردانِ مشابه طراحی شده است بیش تر یاد بگیرید.