مهارت Mind-mapping آزمون تافل iBT

مهارت Mind-mapping آزمون تافل iBT

در آزمون تافل iBT یکی از مهارت هایی که می تواند بسیار مفید باشد مهارت Mind-mapping می باشد. این مهارت که توسط مدرس انگلیسی معروف آقای Tony Buzan طراحی شده است. مهارت Mind-mapping این توانایی را به زبان آموز می دهد که مقداری زیادی اطلاعات را پیرامون موضوعی خاص با یکدیگر مرتبط سازند و با ارتباط تصاویر به مفاهیم باعث می شود هر دو طرف مغز زبان آموزان فعال شوند.

زبان آموزان می توانند با استفاده از این روش متن ها و موضاعات مختلف آزمون تافل iBT  را برای خود خلاصه کنند و در صورت نیاز  ، بتوانند انها را سریعات به یاد بیاورند. با  استفاده از مهارت Mind-mapping در آزمون تافل iBT می توان ایده های مختلف را در قسمت های مستقل writing آزمون تافل iBT به کار ببندند. یکی دیگر از کاربرد های موثر این روش در آزمون تافل iBT این است که به زبان آموز این امکان را می دهد که مثلا در قسمت Speaking بتوانند از نکات مختلف به صورت نکته برداری کنند و آن را به اطلاعات خود مربوط سازند تا زمان فکر کردن به موضوع ارائه شده به آنها کاهش یابد. یکی از بهترین روش ها برای یادگیری این تکنیک خواندن کتاب هایی است که در این حوزه نوشته شده اند ، اما به صورت کلی سعی کنید در ذهنتان موضوعات مختلف را دسته بندی کنید و هر موضوع دیگری را با یک ارتباط در ذهنتان به موضوع مرکزی ارتباط دهید. این کار اگر چه در ابتدا می تواند برای شما کمی مشکل باشد اما پس از تمرین بر روی این مهارت می توانید به راحتی از ان استفاده کنید و خودتان را به سریع فکر کردن عادت دهید.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش ت آزمون تافل iBT در ایران می باشد که با جدیدترین تکنیک ها می تواند زبان آموزان را در مدت زمانی کوتاه برای آزمون اماده کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.