سخت ترین لغات زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یک سوال راپاسخ می دهد و آن این است که سخت ترین لغات زبان انگلیسی چیست؟ چند مورد از این موارد را در زیر ببینیم.

سخت ترین لغات زبان انگلیسی چیست؟
سخت ترین لغات زبان انگلیسی چیست؟

اما سخت ترین لغات زبان انگلیسی چیست؟

قبل از این که جلوتر برویم، اصلا منظورمان از ‘سخت ترین لغات’ چیست؟ به محض این که شما شروع به یادگیری زبانی جدید می کنید، خواه اسپانیایی باشد، یا پرتغالی، یا روسی، احتمالا خود را درگیر لغات خاصی می یابید که تلفظ کردن آن ها به نظر غیرممکن می آید، چه برسد به حفظ کردنشان. لغات سخت شاید هم آن هایی باشند که هیچ لغت هم ریشه ی انگلیسی ندارند، یا مشابه هستند … ایجاد ارتباط یا تصاویر ذهنی را که در به یاد سپردنشان کمک کننده است، سخت می کند. و سپس صحبت از false friends بدنام وسط می آید. این ها لغاتی هستند که آشنا به نظر می رسند، اما در واقع دوقلوهای شیطانی هستند! این false friend مشابه لغات انگلیسی است که بلد هستید، اما به طور مسلم معنی مشابهی ندارند. پس، بهترین روش از عهده برآمدن تمام این لغات سخت چیست؟

وقتی ما درباره ی لغات سخت فکر می کنیم، اول اغلب درباره ی لغاتی فکر می کنیم که تلفظشان برایمان مشکل ساز است. تعدادی مثال؟ Écureuil (سنجاب) یا serrurerie (کلید ساز) در فرانسوی، یا sonrojado (خجل) و zurcir (تعمیر کردن) در اسپانیایی. این ها احتمال دارد حروفی داشته باشند که ما لزوما نمی دانیم چه طور استفاده کنیم، یا صداهایی که ما در انگلیسی عادت به ساختن آن ها را نداریم. اما این لغات با تلفظ سخت تنها چالش هایی نیستند که موقع یادگیری زبانی جدید با آن ها روبه رو می شویم.

لغات دیگری هستند، برای مثال لغت انگلیسی colonel، که اصلا به آن شکلی که تلفظ می شود، هجی نمی شود. البته شما می دانید که colonel در واقع kernel تلفظ می شود. چرا؟! خب، شاید به این دلیل که به زبان آموزان انگلیسی کمی سختی بدهد … اما به احتمال بیش تر، به خواستگاه لغت ربط دارد (از لغت ایتالیایی coronel می آید).

سپس، لغات دیگری هستند که لزوماً طولانی نیستند یا ظاهر عجیبی ندارند. حتی شاید لغاتی باشند که شما آن ها را شناسایی می کنید. اما صبر کنید، آن ها در واقع هیچ ارتباطی به دوقلوهای انگلیسی خود ندارند. این اغلب باعث گیج شدن می شود، و موقعی که سعی می کنید آن ها را به یاد بسپارید مقداری مشکل ساز هستند.