کاربردی ترین اصطلاحات آیلتس

کاربردی ترین اصطلاحات آیلتس

اگر شما در زمینه آزمون آیلتس مبتدی هستید باید به چند نکته توجه داشته باشید :

در قسمت های Speaking و Writing تقریبا ۲۵ % نمره شما را واژگان و اصطلاحاتی که شما به کار می برید تشکیل می دهد.

هم چنین داشتن دایره لغات مناسب در قسمت های Listening و reading نیز در نمره شما تاثیر گذار است.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش کاربردی ترین اصطلاحات آیلتس را برای شما می آورد. البته آوردن کاربردی ترین اصطلاحات آیلتس در یک مقاله امکان پذیر نیست اما در این بخش موضوعات و هم چنین گروه های مختلف که می تواند در این بخش تاثیر گذار باشد آورده می شود. این موضوعات به ترتیب در زیر ذکر می شود:

  • کلمات ربط : کلمات ربط و یا Connector ها در قسمت های مختلف آیلتس بسیار مهم هستند. کلماتی که نشان دهنده شباهت ، تفاوت و یا .. هستند در مباحث شما بسیار مهم هستند. کلماتی هم چون although ، while ، nevertheless و… از جمله این کلمات هستند.
  • کلمات برای نشان دادن یک مسئله : کلماتی که شما برای نشان دادن مشکل و یا مسئله خود به آن نیاز دارید. کلماتی از قبیل problem , concern , ، minor ، major و… از این دست هستند.
  • کلماتی برای نشان دادن علت و معلول : کلماتی همانند Cause, Lead to, result in و … در این بخش می تواند مهم باشد.
  • کاربردی ترین اصطلاحات آیلتس بخش Speaking را نیز شامل می شوند در این بخش اصطلاحاتی که برای ابراز عقیده استفاده می شوند بسیار مفید هستند . اصطلاحاتی همانند in my opinion  ، as I see ، personally ، I’m certain و…
  • اصطلاحاتی که مربوط به زمان باشد نیز بسیار مهم است : قید های زمان در این بخش بسیار تاثیر گذارند.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش تضمینی آیلتس بدر ایران است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.