پرکاربردترین زبان های دنیا

پرکاربردترین زبان های دنیا
زمانی که در مورد علم ، فرهنگ ، اقتصاد یا سیاست صحبت می کنیم پرکاربردترین زبان دنیا را زبان انگلیسی در نظر می گیریم. این نکته کاملا درست است اما به فرض اینکه زبان انگلیسی را کنار بگذاریم می توان در مورد زبان های دیگر هم طبقه بندی هایی را در نظر گرفت. پرکاربرد ترین زبان های دنیا را باید از نظر فاکتورهای متفاوتی بررسی کرد.
جمعیت:
می توان این عامل را مهم ترین نکته در کاربرد زبان دانست. البته فقط تعداد مهم نیست بلکه نحوه پخش شدن این جمعیت در مناطق جغرافیایی نیز مهم است . زبان چینی دارای جمعیت زیاد است اما از آنجا که زبان چینی تنها در یک منطقه جغرافیایی پخش شده است شانس اینکه بتوانید از این زبان در نقاط مختلف دنیا استفاده کنید را پایین می آورد. در مورد زبان هندی نیز این مسئله وجود دارد که اگر شما زبان انگلیسی را بدانید می توانید با بیشتر افراد تحصیل کرده ارتباط برقرار کنید و شاید چندان برای شما زبان قابل استفاده ای نباشد. از این نظر می توان زبان های چینی ، اسپانیایی ( با بیش از ۳۵۰ میلیون نفر گوینده ، فرانسه با بیش از ۱۳۰ میلیون نفر ، عربی با بیش از ۲۵۰ میلیون نفر ، روسی با بیش از ۱۸۵ میلیون نفر گوینده ، زبان چینی و زبان آلمانی را می توان جزو زبان های پر کاربرد از این دست دانست. )
تجارت:
ارتباط های جدید باعث به وجود آمدن موقعیت های شغلی جدید می شود. یکی از مهم ترین فاکتور های تاثیر گذار در استفاده از زبان های تجارت است. زبان های مثل چینی ، اسپانیایی ، ترکی استانبولی ( در ایران ) به دلیل این فاکتور می تواند مهم باشند. شاید اگر از ایران فراتر برویم از نظر تجارت بعد از زبان انگلیسی زبان های فرانسه ، اسپانیایی ، چینی ، ژاپنی ، روسی ، ایتالیایی ، ترکی استانبولی را می توان برای حضور در عرصه های جهانی مناسب دانست.
برای شرکت در دوره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد و یادگیری پرکاربردترین زبان های دنیا با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.