زبان ملی چیست؟

زبان ملی چیست؟
زبان ملی هر کشور زبانی است که توسط مردم آن کشور و یا سرزمین های اشغال شده توسط آن کشور با آن صحبت می کنند. چه تفاوتی بین زبان رسمی و زبان ملی وجود دارد؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این سوال جواب می دهد که National Language چه تعریفی دارد و مثلا اگر شنیدید زبان ملی سوئد ، زبان ملی ایران و یا آرژانتین بتوانید مفهوم درستی از آن را در ذهنتان به وجود اورید.

زبان ملی
زبان ملی

National Language در بسیاری از مواقع با زبان رسمی یکی است اما همانند تمام واقعیات این جهان هستی استثنا هم وجود دارد. مثلا در زبان های Navajo , Cherokee ( ناواهو ) زبان رسمی با National متفاوت است. معمولا برای اینکه یک زبان ملی بتواند زبان رسمی یک کشور باشد و بتواند زبان و هویت ملی را همراه با قانونی بودن همراه داشته باشد باید تایید دولت آن کشور نیز به همراه داشته باشد. اکثر کشور های جهان زبانی را که اکثریت از آن استفاده می کنند به عنوان زبان ملی معرفی می کنند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در زیر لیستی از کشور های مختلف آورده است که می تواند مفید باشد:
کانادا: زبان انگلیسی ، فرانسه
چینی : Pinyin ( چینی ماندرین )
آلمان :  آلمانی است که بیش از ۹۵ % این کشور با آن صحبت می کنند.
هند: هند با داشتن بیش از ۲۲ زبان رسمی در خود اما یک زبان ملی دارد و آن زبان هندی Hindi است.
ایران: زبان ملی ایران فارسی است که به عنوان زبان رسمی نیز در مجامع بین المللی وجود دارد.
آمریکا : زبان انگلیسی آمریکایی است اما با اینکه قانون اساسی آمریکا به زبان انگلیسی است در هیچ جای آن از این زبان به عنوان زبان رسمی نام نبرده است.
زبان و هویت ملی هر کشور برای مردم آن کشور مهم است. پس سعی کنید اگر در حال یادگیری زبان های خارجه هستید ، حتما در حفظ زبان خود نیز کوشا باشید.