زبان جدید زندگی شما را تغییر می دهد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نشان می دهد که چرا زبان جدید زندگی شما را تغییر می دهد . اگر دوست دارید زبان جدیدی را یاد بگیرید با خواندن این مطلب انگیزه تان چند برابر خواهد شد.

زبان جدید زندگی شما را تغییر می دهد
زبان جدید زندگی شما را تغییر می دهد

اما چطور زبان جدید زندگی شما را تغییر می دهد ؟

دوزبانگی درها را باز می کند

دوزبانه بودن شما (یا فرزندانتان) را به دنیایی کاملاً متفاوت، فرهنگی کاملاً متفاوت متصل می کند که چیزهایی را یاد می گیرید که در غیر آنصورت یاد نمی گرفتید و تجربه هایی را کسب می کنید که اگر تک زبانه بودید نمی توانستید حتی آرزوی آنها را داشته باشید.

آنلاین شده و تفاوت را به سرعت متوجه شوید.

بیایید فکر کنیم شما یاد گرفتید که چگونه به زبانی دیگر، فرانسوی صحبت کنید. ناگهان همه ی آن سایت های فرانسوی، وبلاگها، گروههای اینترنتی به همه ی محتوای منحصر بفردشان برای مصرف شما آماده می­شوند.

دوزبانگی باعث تقویت حرفه ی شما می شود

از لحاظ شغلی هم خوب است که به بیش از یک زبان صحبت کنیم نسبت به فرد دیگر در اتاقک بغلی. شغل تان ارتقا خواهد یافت. دوزبانه بودن می تواند درها را باز کند چون شخصی که زبانی بیشتر را بلد است می تواند با مشتریان بیشتری کنار بیاید، به عنوان نماینده ی سازمانش به جاهای بیشتری فرستاده شود و می تواند به موقعیت های مشکل ساز از جنبه های بیشتری نگاه کند. یک کارمند دوزبانه بدون شک یک دارایی به حساب می­آید و اغلب بیشتر از کسی که اسناد را فقط می تواند به یک زبان بنویسد ارزش دارد.

ما در دنیایی کوچک زندگی می کنیم که فرای محدودیت های جغرافیایی مان دست می دهیم و معامله می کنیم. زبان انگلیسی می تواند شما را به هرجایی ببرد چون دنیای اقتصادی است اما درهایی وجود دارند که تنها توسط دوزبانه ها گشوده می شوند. یک سلام ساده به زبان بومی همکارتان می تواند باعث خندان شدن و ایجاد رابطه ها شود.

دوزبانگی باعث باز شدن ذهن تان می شود

هر زبانی روی هم رفته مجموعه ای است از واژگان، صرف فعل ، رژیم های گرامری و اصطلاحات. برخورداری از قابلیت صحبت در زبانی دیگر یعنی مغزتان به کار زیاد و سخت عادت کرده است که این زبان ها را با هم اشتباه نگیرد. توانایی برای جابجایی از زبانی به زبان دیگر (و سپس بازگشت به آن) واقعاً کار ساده ای نیست. نیازمند انتخاب و استفاده از مجموعه قوانین است و همزمان به طوری فعال صرفنظر کردن و اجتناب از بقیه.