اخبار به زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به سایت هایی برای ارائه به اخبار به زبان اسپانیایی اشاره می کند. پس برای آموزش بهتر زبان اسپانیایی هر از چند گاهی به این وب سایت ها سر بزنید و اخبار به زبان اسپانیایی را ببینید.

اخبار به زبان اسپانیایی
اخبار به زبان اسپانیایی

به سایت هایی برای اخبار به زبان اسپانیایی توجه کنید:

در سال ۲۰۰۰، تقریباً همه ی اخبار قابل دسترس در اینترنت به زبان انگلیسی بود. اخبار آنلاین روزانه ی کمی به زبان اسپانیایی در اصل به انتشار رویدادهای بومی کم اهمیت برای مخاطبان بین المللی می پرداخت.

اما، با اینترنت موقعیت به سرعت تغییر یافت. این روزها، حق انتخاب تقریباً نامحدود است. من دریافته ام که خواندن روزانه ی رویدادهای روز به زبان اسپانیایی روشی عالی برای یادگیری زبان است چون واقعاً استفاده می شود.

همچنان که انتظار می رود، CNN en Español سایتی است که بیش تر مشابهِ سایت های فراگیرِ ۲۴ ساعته ی زبان انگلیسی است. از آن جا که بیش تر مقالات از زبان انگلیسی ترجمه می شوند، معمولاً فهمش برای زبان آموزان اسپانیایی راحت تر است. تعداد گسترده ای از مقالات در دسترس است، با تاکیدی بر آن هایی که به آمریکا، آمریکای لاتین، تجارت و ورزش مرتبط هستند.

همچنین زمینه ی خبریِ اسپانیایی زبانِ Google News España در آمریکا است، که به طور مرتب هر چند دقیقه یک بار لیستِ مقالات اسپانیایی زبان خود را به روز رسانی می کند. برخلاف اسم سایت، منابع خبریِ زیادی از آمریکای لاتین و محل های دیگری به جز اسپانیا لیست شده اند.

یک سایت دیگر که به روز رسانی شده است، اما زرق و برق خیلی کم تری دارد، سرویس خبریِ Agencia EFE است. تحریفِ تجاریِ صریحی در داستان ها وجود دارد که بیش ترش از اروپا گرفته می شود. این سایت همچنین یکی از کم ترین اخبارهای اسپانیایی زبان را دارد.

یک منبع خبریِ جامعِ اسپانیایی‌زبان دیگر که در آمریکا پایه ریزی شده است، El Nuevo Herald است. اگر چه با The Miami Herald مرتبط است، El Nuevo Herald  چیزی بیش از ترجمه ی روزنامه ی انگلیسیِ آنلاین است. بیش تر محتوایش اصلی است، و احتمالاً بهترین محل برای یادگیری اخبار کوبا است.

سایت های فراگیرِ کشورهای اسپانیایی زبان شامل Clarín در آرژانتین و ABC در اسپانیا هستند. خیلی از سایت های روزنامه های اسپانیایی زبانِ دیگر در وبسایت به جای تلاش برای فراهم کردن پوشش خبریِ فراگیر روی اخبار ملیِ خود تاکید می کنند. اما آن ها چشم اندازی را ارائه می دهند که نمی توان در هیچ جای دیگری یافت.