یادداشت برداری در حین آزمون تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تکنیک یادداشت برداری در حین آزمون تافل اشاره می کند و آن را برایتان شرح می دهد.

یادداشت برداری در حین آزمون تافل
یادداشت برداری در حین آزمون تافل

پس به یادداشت برداری در حین آزمون تافل توجه کنید

در کلاسهای واقعی یادداشت برداری تمایلات شخصی و شخصیتی است. یک کلاس معمولی در دانشگاه را در نظر بگیرید. بعضی از دانش جویان در آنجا هستند که سه رنگ مختلف خودکار و یک سیستم توضیحی سازمانی دارند. بعضی با مداد به طور ناخوانا انگار که خط خطی کنند گاهی روی برگه چیزی می نویسند و بعضی دیگر هیچ چیز برای یادداشت برداری ندارند. این راه ممکن است برای این کلاس معمولی به نتیجه برسد چون راههای زیادی برای موفقیت در آن کلاس وجود دارد. یادداست برداری تنها راه برای گرفتن یک نمره ی عالی نیست و غفلت کردن از آن هم منجر به شکست نمی شود. اگر یه شرح موضوعی را که در کلاس گفته شده فراموش کردید و یا از دست دادید هنوز می توانید آن مطلب را در کلاسی دیگر و یا در کتابی که به شما محول شده برای خواندن فرابگیرید.

یادداشت برداری در حین کلاسهای تافل به طور خاصی دارای اهمیت است

اما آزمون تافل یک کلاس درس معمولی نیست. مطالب جزئی هست که فقط یکبار گفته می شوند و در نمره ی شما تاثیر دارند. برای گرفتن نمره ی عالی در آزمون شما باید آنها را بشنوید و از همه مهمتر وقتی از شما در آزمون سوال شد آنها را به یاد بیارید. تقریبا در همه ی کلاسهای تافل مطالب بسیاری گفته می شود. یادداشت ها به شما کمک می کنند تا تمرکزتان را حفظ کرده و مطالب جزئی را به یاد بیاورید. اما یادداشت خوب برداشتن آسان نیست. در واقع بسیار سخت است. یکی از مشکلاتی که همه ی آزمون دهندگان در آن سهیمند این است که یادداشت برداشتن به طور کافی است. مقدار سخت بودن آزمون تافل برای شخص شما به طور وسیعی بستگی به خوب بودن شما در یادداشت برداری دارد. اگر می توانید با دستتان سریع بنویسید و همزمان گوش بدید شما برای آزمون آماده تر هستید. بهترین کتابهای آزمون تافل شامل تمرینهای یادداشت برداری هستند. این مهارتی نیست که به سرعت در آن پیشرفت کنید. زمان و تمرین نیاز دارد. برای اینکه در مهارت یادداشت برداری خوب از تافل دانش آموزان مجبورا برای ماهها تلاش کنند.