دسته بندی اسامی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز بدون مقدمه سر اصل مطلب می رود و دسته بندی اسامی در زبان انگلیسی را برای شما تشریح می کند. پس با ما همراه باشید.

دسته بندی اسامی در زبان انگلیسی
دسته بندی اسامی در زبان انگلیسی

دسته بندی اسامی در زبان انگلیسی را ببینید:

اسم‌های خاص

اسامی خاص، اسم‌هایی هستند که برای اشاره به موجودیت‌های مشخص استفاده می‌شوند. نویسندگان زبان انگلیسی اسامی خاص مانند Nebraska، Steve، Harvard یا White House را به حروف بزرگ شروع می‌کنند تا آن‌ها را از اسامی عام متمایز کنند.

اسم‌های عام

اسم‌های عام به دسته‌بندی موجودیت‌های عمومی و نامشخص اشاره می‌‌کنند. در حالیکه نبراسکا اسمی خاص است چون به ایالاتی مشخص اشاره دارد، خود لغت «ایالت» اسم عام است چون به یکی از ۵۰ ایالت در کشور ایالات متحده اشاره دارد. هاروارد به موسسه‌‌ی تحصیلات عالی مشخصی اشاره دارد در حالیکه خود کلمه‌ی «دانشگاه» می‌تواند به چنین مؤسسه‌ای دلالت داشته باشد.

اسم‌های مرکب

یک اسم مرکب شامل دو یا تعداد بیشتری لغت است که به یکدیگر متصل می‌شوند تا اسم مفرد را بسازند. اسامی مرکب می توانند باهم نوشته شوند مانند لغت softball و toothpaste، می‌توانند با خط فاصله نوشته شوند مانند six-pack و son-in-law یا لغات جدای از هم باشند مانند post office و  upper class.

اسامی قابل شمارش

برای زبان شناسان، این اسامی قابل شمارش می توانند هم در حالت مفرد و هم جمع بیایند. برای مثال، دوچرخه یک اسم قابل شمارش است. جمله ی زیر را در نظر بگیرید:

There is a bike in that garage.

در این مثال، لغت دوچرخه مفرد است چون به یک دوچرخه رجوع می کند که حتماً در گاراژ به خصوصی است.

با این حال، دوچرخه می تواند در حالت جمع هم بیاید.

There are six broken bikes in that garage.

اسامی غیر قابل شمارش

به طور معکوس، بعضی از اسامی قابل شمارش نیستند و به آن ها اسامی غیر قابل شمارش گفته می شود. برای مثال، لغت clutter یک اسم غیر قابل شمارش است.

That garage is full of clutter.

این جمله از لحاظ گرامری درست است. با این حال، مثال زیر درست نیست.

That garage is full of clutters.

اسامی غیر قابل شمارش نمی توانند حالت جمع داشته باشند، و بنابراین جمله ای که شامل لغت clutters باشد از لحاظ گرامری درست نیست.

ماده ها، مایع ها، و پودرها چیزهایی هستند که اغلب به عنوان اسامی غیر قابل شمارش شناخته می شوند مانند جنگل، شن، آب، و آرد. مثال های دیگر شیر، هوا، اسباب، آزادی، برنج، و هوش هستند.