پیدایش زبان

پیدایش زبان

آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که پیدایش زبان درانسان از کجا بوده است یا اینکه فکر می کنید این گونه سوال ها بیش از حد فلسفی هستند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به این سوال در پیدایش زبان در انسان می پردازد و تئوری های موجود را بیان می کند.

پیدایش زبان
پیدایش زبان

اگر بخواهیم دو تئوری کلی در مورد پیدایش زبان بیان کنیم می توان اولین آن را اعتقاد به ریشه الهی زبان دانست. دانشمندان زیادی در طول تاریخ معتقد بودند که ریشه زبان در انسان از جایی خارج از زمین بوده است و منبعی الهی برای پیدایش آن وجود داشته است.

تئوری دوم البته اگرچه این که به هرحال این خصوصیت انسانی می تواند منبعی آسمانی داشته باشد را نقض نمی کنند اما روش تکامل آن را نیز بیان می کنند. این تئوری ها به چند قسمت تقسیم بندی می شوند:

تئوری Ding Dong : این تئوری می گوید زبان با نام گذاری اشیا با صداهای قابل تشخیص شروع شد.

تئوری pooh – pooh : این تئوری بیان می کند که زبان با صدا های ناخواسته که از احساساتی شبیه ترس ، گرسنگی ، درد ، رضایت و … بود ایجاد شده است.

تئوری bow-wow : این تئوری معروف ترین نظریه می باشد که بیان می کند تقلید از صدای حیوانات باعث پیدایش زبان شد.

نظریه Yo-Ho : بیان می کند که افراد برای هماهنگی گروهی در کارهایی که انجام می دادند اصوات مختلف را تولید می کردند.

تئوری Ta-Ta : این نظریه کمی پیچیده است و بیان می کند زبان از تقلید اشکال فیزیکی توسط زبان و دهان شکل گرفته است.

تئوری La-La : که بیان می کند زبان از صداهای الهام گرفته از شعر ، موسیقی و احساسات نشات می گیرد.

امروزه دانشمندان با بررسی علمی تر زبان سعی می کنند جواب این سوالات را پیدا کنند اما آنچه مشخص است تلفیقی از همه این تئوری ها در پیدایش زبان نقش داشته اند و آنچه امروز ما استفاده می کنیم مسئله ای بسیار پیچیده است.