کلمه منتخب سال ۲۰۱۶ دیکشنری آکسفورد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همواره بیان می کند که یادگیری زبان و حاشیه های آن نه تنها می تواند جذاب باشد بلکه می تواند بسیار آموزنده تر از آموزش صرف زبان باشد. برای مثال بحث ” کلمه سال ” یا word of the year می باشد. کلمه منتخب سال ۲۰۱۶ دیکشنری آکسفورد Post-truth می باشد. ترجمه تحت الفظی این کلمه ” ماورای حقیقت ” می باشد. اما برای درک بهتر کلمه باید توضیحاتی که در ادامه بیان می شود را دنبال کنید.

کلمه منتخب سال 2016 دیکشنری آکسفورد
کلمه منتخب سال ۲۰۱۶ دیکشنری آکسفورد

کلمه منتخب سال ۲۰۱۶ دیکشنری آکسفورد  بعد از بحث های بسیار کلمه Post-truth  بود. اما چرا؟

Post-truth در حوزه سیاست به معنی توجه بیشتر به احساسات می باشد و تاکید بر روی احساسات توده مردم صرف نظر از حقایق موجود از دید کارشناسان یا رسانه ها را بیان می کند.

دلیل انتخاب این کلمه دو انتخابات بزرگ در سال ۲۰۱۶ بوده است : انتخابات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا Brexit  و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

وجه مشترک هر دو این انتخابات شوکه شدن رسانه های بزرگ و کارشناسان سیساسی این کشور ها بوده است. در این انتخابات افرادی که در آن حضور داشتند بیشتر از نظر رسانه ها و کارشناسان به عقاید خودشان تاکید می کردند و سعی می کردند آن را به مردم القا کنند. نکته جالب این بود که در هر دو انتخابات حامیان این روش Post-truth توانستند موفق شوند و  طالع عمومی را بدست آورند.

اگر به تئوریسن های این دو انتخابات نگاه کنید ، دیدگاه مشترک آنها را متوجه می شوید. همانطور که می بینید یادگیری یک زبان و در کل کلمات یک زبان بیشتر از چند حرف هستند و در بسیاری از پدیده های بسیاری از منابع سیاسی یا اجتماعی و یا فرهنگی را می توان در یک کلمه خلاصه کرد. شاید به همین دلیل است که امروزه دیگر در هر انتخاباتی در سراسر دنیا بیشتر از هر گروهی ، زبانشناسان برای موفقیت مورد استفاده قرار می گیرند.