کتاب oxford word skills

کتاب Oxford Word skills

یادگیری واژگان زبان انگلیسی یکی از دغدغه های کسانی است که به یادگیری زبان انگلیسی می پردازند. سری کتاب های کتاب Oxford Word skills از دسته کتاب های کاربردی دانشگاه آکسفورد می باشد که در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تدریس می شوند. سری کتاب های کتاب Oxford Word skills شامل سه سطح مبتدی ، متوسط و پیشرفته می شوند. در این کتاب ها یادگیری کلمات ، تمرین های مرتبط با انها ، تمرین های گرامری و اصطلاحات مرتبط با انها با زبان آموز کار می شود.

سری کتاب Oxford Word skills دایره واژگان زبان اموزان را بهبود می بخشد و مهارت های یادگیری زبان را نیز در انها بهبود می بخشد. توضیحات کوتاه و شفاف این کتاب ها باعث می شود اعتماد به نفس یادگیری واژگان زبان آموزان افزایش پیدا کند. ۸۰ بخش این کتاب ها نشان دهنده این مسئله است که کتاب Oxford Word skills موقعیت های متفاوت و موضوعات مختلف را پوشش می دهد. این کتاب دارای CD هم می باشد که کمک می کند زبان اموزان به تلفظ لغات نیز آشنا شوند.

کتاب Oxford Word skills دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • در هر سطح این کتاب حدود ۲۰۰۰ لغت با معانی آنها به زبان آموزان ارائه می شود و کاربرد آنها نیز مورد اشاره قرار می گیرد.
  • قسمت های به نام “I can ” وجود دارد که دانشجویان می توانند اهداف هر بخش کتاب را متوجه شوند.
  • این کتاب دارای بخش های برای Listening , Speaking می باشد.
  • بخش های Cover and Check آزمون هایی هستند که یادگیری زبان آموز را ارزیابی می کند.

کتاب Oxford Word skills از سری کتاب هایی است که می تواند هم برای زبان آموزان و هم برای اساتید انگلیسی مفید باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از کتاب Oxford Word skills در دوره های خود استفاده می کند و زبان اموزان را برای سطوح مختلف اماده می سازد.