اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد شروع دوباره

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد شروع دوباره در زندگی و یا کار اشاره می کند. اگر شما دوست دارید این جملات را بدانید و یاد بگیرید با ما همراه باشید.

به اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد شروع دوباره توجه کنید:

اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد شروع دوباره
اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد شروع دوباره

To turn over a new leaf
این اصطلاح شروع دوباره‌ی چیزی را توصیف می‌کند، به خصوص بعد از یک تغییر یا دوره‌ای که شما می‌خواهید آن را فراموش کنید. این روشی عالی برای ایجاد تغییری مثبت در زندگی شما بعد از دوره‌ای منفی است.

To start anew
این اصطلاح به معنی شروعی دوباره با روشی متفاوت است. شاید شما چیزی را که به طور مداوم انجام می‌شود توصیف کنید، اما در این مورد، شما با روشی کاملاً جدید در حال نزدیک شدن به آن هستید.

Nothing ventured, nothing gained
گاهی اوقات انجام کاری جدید و سخت به این معنا است که در قلمرویی ناشناخته کمی ریسک کنید، و این می تواند کاملا وحشت آور باشد!
اگر شما خود را در آن موقعیت بیابید، این اصطلاح انگیزه‌ی فوق العاده ای به شما می‌دهد. به این معنا است که بدون کمی ریسک کردن یا روبه رو شدن با چالش، شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که مسائل تغییر کنند یا پیشرفتی داشته باشند.

To break new ground
وقتی مسأله‌ای انقلابی و متفاوت اتفاق می افتد، این اصطلاح خارق‌العاده احساس تازگی را القا می‌کند – یعنی مشابه هیچ چیزی قبل از خودش نیست.

Out with the old and in with the new
این اصطلاح کلاسیک تماماً درباره‌ی داشتن شروعی تازه و جدید است – با خلاص شدن از چیزهای قدیمی، و به جای آن جایگزین کردن آن‌ها با چیزهای جدید.
می تواند به هر چیزی اشاره داشته باشد – از اشیا گرفته تا رفتار!

When one door closes, another opens
این اصطلاح به طور شگفت‌انگیزی تشویق کننده است – و یک تکه نصیحت فوق‌العاده انگیزه دهنده است. یعنی یک وقفه در پیشرفت یا زیان، همیشه به این معنا نیست که شما کلاً تمام امید یا موقعیت خود را از دست داده‌اید.
به جای آن، احتمال دارد به دلیل وقفه‌ای که در پیشرفت خود داشتید موقعیتی جدید پیش آید!

Winds of change
آیا این احساس را دارید که به زودی نوعی از تغییر پیش خواهد آمد – حتی اگر هنوز پیش نیامده است؟
این اصطلاح همین احساس را القا می‌کند – آن احساس پیش بینی که چیزی شگرف تغییر خواهد کرد یا خواهد رسید.