عبارات مورد استفاده در ایستگاه قطار در زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به عبارات مورد استفاده در ایستگاه قطار در زبان ایتالیایی اشاره می کند. شاید پر استفاده ترین عبارات در شهر رم به همین موارد منتهی شود. پس این اصطلاحات مربوط به ایستگاه قطار و اصطلاحات زبان ایتالیایی مربوط به آن را با دقت ببینید.

عبارات مورد استفاده در ایستگاه قطار در زبان ایتالیایی
عبارات مورد استفاده در ایستگاه قطار در زبان ایتالیایی

اما عبارات مورد استفاده در ایستگاه قطار در زبان ایتالیایی را ببینید:

عبارات و لغات مربوط به سفر با قطار را بیاموزید

شما به مدت چند روز در رم بوده اید، و آماده هستید تا بیرون از شهر در جایی مانند Orvieto یا Assisi به گردش بروید. یا احتمالاً فقط می خواهید جاهای بیش تری از ایتالیا را بازدید کنید، و به محل هایی مانند ونیز، میلان، یا ناپولی بروید.

شما به هر کجا که بخواهید بروید، ایتالیا به خوبی با قطار به هم مرتبط شده است، پس گردش کردن بدون این که لازم باشد تا در یک ماشین اجاره ای خیابان ها را طی کنید، راحت است.

البته، شما موقع سفر با قطار به مسائل اذیت کننده ای مانند “gli scioperi – اعتصاب” برخواهید خورد و احتمال دارد که قطار تاخیر داشته باشد، اما روی هم رفته سیستم کار می کند.

برای این که به شما کمک شود تا در ایتالیا گردش کنید، در این جا تعدادی عبارت آورده شده است تا در ایستگاه های قطار و در قطار استفاده کنید.

عباراتی مرتبط با ایستگاه قطار

شما می توانید بپرسید…

 • Dov’è la stazione dei treni? – ایستگاه قطار کجاست؟
 • Dove si comprano i biglietti? – من کجا می توانم بلیط بخرم؟
 • Quanta costa il biglietto a Orvieto? – قیمت بلیطِ Orvieto چه قدر است؟
 • Un biglietto per (Venezia), per favore. – یک بلیط برای ونیز لطفاً.
 • Vorrei comprare un biglietto per (Roma). – من می خواهم یک بلیط برای رُم بخرم.

یک بلیط قطار می تواند…

di sola andata – یک طرفه باشد

(di) andata e ritorno – دو طرفه باشد

di prima classe – درجه یک باشد

di seconda classe – درجه دو باشد

 • A che ora passa l’ultimo treno? – قطارِ آخر چه ساعتی می رسد؟
 • Da quale binario parte il treno per (Orvieto)? – قطارِ (Orvieto) از چه سکویی حرکت می کند؟
 • Dov’è il binario (otto)? – سکوی شماره ی (هشت) کجاست؟
 • Quali sono le carrozze di prima classe? – کدام ماشین ها مخصوصِ سفرِ درجه یک هستند؟

شما احتمال دارد این ها را بشنوید…

 • Il treno è in ritardo. – قطار دیر کرده است.
 • C’è un ritardo di (cinque) minuti. – تاخیر ۵ دقیقه ای دارد.
 • Oggi c’è uno sciopero. – امروز اعتصاب است.
 • Il treno numero (2757) è in partenza da binario nove. – قطار شماره ی (۲۷۵۷) از سکوی شماره ی نُه حرکت می کند.
 • Il treno numero (981) è in arrivo a binario tre. – قطار شماره ی (۹۸۱) در حال رسیدن به سکوی شماره ی سه است.
 • Ci scusiamo il disturbo. – به دلیل اختلالات از شما عذرخواهی می کنیم.

برای همه ی عبارات بالا، این که قادر باشید اعداد را بگویید و بفهمید خیلی مفید است. اگر لازم است تا شما آن ها را بیاموزید یا به یک کلاس تقویتی احتیاج دارید، برای اعداد ۱-۱۰۰ روی این جا و برای اعداد بالاتر از ۱۰۰ روی این جا کلیک کنید.