قوانین گرامر انگلیسی برای حالت های جمع ملکی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به قوانین گرامر انگلیسی برای حالت های جمع ملکی و مثال هایی از این قاعده زبان انگلیسی در این مطلب اشاره می کند. پس این مطلب را با مثال های زیر دنبال کنید.

قوانین گرامر انگلیسی برای حالت های جمع ملکی
قوانین گرامر انگلیسی برای حالت های جمع ملکی

به قوانین گرامر انگلیسی برای حالت های جمع ملکی توجه کنید:

اهمیتی ندارد که شما چند دفعه قوانین حالت های جمع ملکی را بیاموزید، احتمالاً فراموش نخواهید کرد که آن ها حتی وجود دارند. احتمال دارد به این دلیل باشد که شما به استفاده نکردن از اپوستروف خیلی عادت دارید، یا از استفاده ی اشتباه آن خیلی هراس دارید، که اغلب در کل از اپوستروف اجتناب می کنید.

قانون ۱: حالت های جمع که به s منتهی می شوند

بیش تر حالات جمع در زبان انگلیسی به حرف “s” منتهی می شوند. یک حقه ی جالب که خیلی از افراد امتحان می کنند این است که در هر حال حرف “s” را به تمام اسامی می افزایند، حتی موقعی که حالت جمع نباید به s منتهی شود، و نتیجه اش چنین عبارات احمقانه ای می شود: “all the womans and mans of the town were gathered.” (در قسمت بعدی بیش تر به دنبال این ها بگردید.)

برای اکثر اسامی جمع که در واقع به حرف “s” منتهی می شوند، قانون نسبتاً ساده است: بعد از s اپوستروف را بیفزایید.

  • Daniel in the lions’ den

با این حال، موقعی که یک لغت یا اسم به حرف “s” منتهی می شود موقعیت های مخصوصی به وجود می آید، و شما همچنان می خواهید تا آن را جمع ببندید. اگر شما می خواهید به خانه ای بروید که بیلی رابینز، سندی رابینز، و بچه هایشان آرچبالد و دکلان رابینز در آن زندگی می کنند، کاملاً آزاد هستید تا از عبارت “the Robbins’s house” استفاده کنید، چون شما به بیش از یک رابینز اشاره می کنید.

قانون ۲: حالات جمع بی قاعده

جمع های زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که بی قاعده هستند؛ یعنی، آن ها به حرف “S” منتهی نمی شوند. بعضی از رایج ترین آن ها، همان طور که در بالا اشاره شد، لغت “woman” است که به “women” تبدیل می شود، و “man” که به “men” تبدیل می شود. احتمال دارد که شما تعداد کمی از این جمع های غیرمتداول را فراموش کرده باشید، مانند geese, mice, phenomena و لغاتی که حالت جمع ندارند مانند sheep و deer.

برای جمع های بی قاعده، شما باید قبل از s یک اپوستروف بیفزایید.

  • اگر تمام خانم ها ماشین های تجملی دارند، شما باید بنویسید “the women’s fancy cars.”

برای شرکت در کلاس ها با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.