روشی کاربردی برای آموزش گرامر زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روشی کاربردی برای آموزش گرامر زبان از دید یک کارشناس آموزش زبان را مطرح می کند.پس با ما باشید:

روشی کاربردی برای آموزش گرامر زبان
روشی کاربردی برای آموزش گرامر زبان

به روشی کاربردی برای آموزش گرامر زبان توجه کنید:

  • زمان مناسب را انتخاب کنید: به عقیده‌ی من، بهترین کار این است که ما یادگیری یک زبان را با گوش کردن، حفظ لغات، تکرار بلند صداها، لغات و جملات شروع کنید. من در واقع هرگز گرامر رومانیایی رامطالعه نکرده‌ام. اما این من را متوقف نکرده است تا به سطحی برسم که خود را ابراز کنم و به راحتی زبان را بفهمم. تنها الان است که حس می‌کنم باید به صحبتم ساختار دهم، و قوانین گرامری را به کار برم، مانند ساختار زمان آینده.
  • حداقل در آغاز آنچه را که ضروری است بیاموزید: من همیشه دوست دارم موقع یادگیری زبانی جدید، اصل پارتو را به کار برم (یعنی ۲۰% از چیزهایی که در ۸۰% از موارد لازم خواهند بود)… برای مثال، من در انگلیسی فهمیدن تفاوت بین ماضی نقلی و حال کامل استمراری را ضروری نمی دانم…

نتیجه گیری: بهتر است روی مهم ترین قوانین تمرکز کنیم، و بقیه ی چیزها را بعدا یاد بگیریم.

  • مطالعه‌ی قانون موقعی که لزومش را حس می‌کنید: صادقانه بگویم که وقتی من در حال یادگیری اسپانیایی بودم، واقعاً نمی‌خواستم زمان استفاده از “por” و “para“ را همان‌طور که در کتب آموزش داده شده است، به یاد بسپارم… نه، من انتخاب کردم که تفاوت جزئی و موارد استفاده را در جملات مختلف مطالعه کنم، که به من اجازه می‌دهد تا با درک بیشتری از آن‌ها استفاده کنم. بدون این که مجبور به توقف بشوم و فکر کنم ‘خب، اینجا جایی است که تو می‌خواهی دلیل یا منطق را بیان کنی، پس از por استفاده می کنی…’

استفاده از گرامر برای فهمیدن و ندانستن آن فقط برای اینکه مانعی برای صحبت کردن است: من دروغ نخواهم گفت. گرامر واقعاً ابزاری قدرتمند است برای فهمیدن مکانیسم زبان و یادگیری به هدف تسلط یافتن بر ساختار جمله. اما گاهی، به خصوص در ابتدا، وقتی شما گرامر را می‌آموزید، موقع یادگیری صحبت واقعاً اذیت کننده است. هیچ چیز زیان‌بارتر از این نیست که منتظر بمانید تا وقتی که حس کنید کاملاً گرامر را فهمیده‌اید و آن وقت به آن زبان صحبت کنید…