نحوه استفاده از پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان اموزان نحوه استفاده از پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی را در این مطلب ارائه می دهد. پس همه چیز را در باره پیشوند ها و پسوند ها Prefix and suffix بدانید.

اما نحوه استفاده از پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی چگونه است؟

نحوه استفاده از پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی
نحوه استفاده از پیشوند ها و پسوند ها در زبان انگلیسی

پیشوند چیست؟
پیشوند قسمتی از لغت است که می‌تواند به لغتی دیگر متصل شود، که به آن ‘ریشه‌ی’ لغت گفته می‌شود، و معنای متفاوتی به آن می‌دهد. گاهی این فقط می‌تواند حرف ساده‌ای باشد که به عنوان پیشوند عمل می‌کند – اما گاهی لغتی طولانی‌تر است.
پس در این‌جا تعدادی از رایج‌ترین پیشوندهای مورد استفاده آورده شده است – و این که چه طور می‌توانند ریشه‌ی لغت را عوض کنند:
Bi-: پیشوند ‘-bi’ به معنای ‘دو’ است، پس به اول لغت اضافه می‌شود تا نشان دهد که دو چیز وجود دارد، برای مثال ‘bicycle’ یعنی با دو چرخ می‌چرخد.

Chron(o)-: پیشوند ‘Chron’ در زبان یونانی از ‘chromos’  به معنای زمان گرفته شده است، پس اگر پیشوند ‘chron’ را در اول لغت داشته باشید، دانستن این موضوع که مرتبط با زمان است، تعجب آور نیست، برای مثال ‘chronology’.

Un-: پیشوند ‘Un’ برای منفی کردن ریشه‌ی لغت استفاده می‌شود، برای این که نشان دهیم چیزی مانند آن نیست، یا از آن گرفته شده است، مانند ‘unbelievable’.

پسوند چیست؟
پسوند هم مشابه پیشوند در انتهای لغت می‌آید، و معنای آن را هم عوض می کند.
اما برخلاف پیشوند، تغییر معمولاً کمی جزئی‌تر است – به جای تبدیل کردن لغت به متضادش یا اضافه کردن جنبه‌ی دیگری از معنا به آن، پسوند طبقه بندی لغت را عوض می‌کند – برای مثال، تبدیل شدن از فعل به صفت.
قابل فهم است؟ بیایید به تعدادی از پسوندهای شناخته شده نگاهی دقیق تر بیندازیم!

-er: پسوند ‘er’ می تواند به فعل اضافه شود تا از آن اسمی بسازد که چیزی را توصیف می کند که فعل را به انجام می رساند، برای مثال ‘runner’ شخصی را توصیف می کند که می دود.

-ness: پسوند ‘ness’ می تواند برای ساختن صفتی اضافه شود که حالت بودن را توصیف می کند، برای مثال، ‘happiness’.