آماده شدن برای امتحان اسپیکینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره آموزش آیلتس رایگان خود روش های آماده شدن برای امتحان اسپیکینگ آیلتس را به شما نشان می دهد.

آماده شدن برای امتحان اسپیکینگ آیلتس
آماده شدن برای امتحان اسپیکینگ آیلتس

چگونه آماده شدن برای امتحان اسپیکینگ آیلتس را انجام دهید.

مهم است که بدانید چه‌طور در امتحان اسپیکینگ آیلتس به شما نمره داده می شود. شما در چهار حیطه‌ی اصلی نمره می گیرید:

در ادامه تعدادی ایده است تا این حیطه‌های کلیدی را خودتان تمرین کنید.

نکته ی ۱- روان بودن و ارتباط مطالب

یکی از عنوان‌های پایین را انتخاب کرده و صدای خود را در حال صحبت ضبط کنید.

– وقت آزاد خود را چه‌طور می‌گذرانید

– مشکلات محیطی که شهر شما با آن مواجه است را توصیف کنید

– در تحصیلات مدرسه چه تغییراتی باید داده شود

در شروع، ساعت را تنظیم کنید اما به ساعت نگاه نکنید. وقتی فکر می کنید که به مدت ۳۰ ثانیه صحبت کرده اید، ادامه ندهید. وقتی تمام کرده‌اید:

– زمان را در نظر بگیرید- در واقع برای چه مدت صحبت کردید؟

– صدای ضبط کرده‌ی خود را برای دوستی پخش کنید- آیا آن‌ها فکر می‌کنند شما سریع صحبت می‌کنید یا آهسته؟

نکته‌ی ۲- تلفظ

بیشتر عناوین به طور مکرر در امتحانات آیلتس می‌آیند، برای مثال، تحصیل، محیط، جامعه، رسانه، شغل و غیره. مجموعه لغاتی در این حیطه‌ها درست کنید تا یاد بگیرید و تمرین کنید. از یک دیکشنری آن لاین استفاده کنید تا چک کنید و بدانید که چه طور این لغات را به درستی تلفظ کنید.

نکته ی ۳- منابع واژگانی

به عنوان و لغات بکر و عباراتی نگاه کنید که شما می‌توانید در صحبت درباره ی این عنوان استفاده کنید. لیست خود را با لیست لغات پایین مقایسه کنید.

– آیا شما تا به حال چیزی را به دلیل تبلیغات خریده‌اید؟

لغات و عبارات محتمل شامل تبلیغات، علامت، رابط، تبلیغات آن لاین، تهیه ی محصولات، آگاهی از برند، بیلبورد، کاغذ بزرگ چاپ شده، نشریه، امضا، طنین زنگ، اطلاعات تبلیغات، ایمیل های همگانی، تجارت کالا، پیشرفت، ارتباطات عمومی، لوگو، شعار، اعتبار، ترغیب، حکم، درک.

نکته‌ی ۴- گرامر

یک عنوان از حیطه‌های معمول آیلتس را انتخاب کنید، مثل خانواده، محیط، رسانه، سلامت و غیره. درباره‌ی بعضی از سوال‌های عنوان فکر کنید. با استفاده از ساختارهای گرامری متفاوت سوال‌ها را بنویسید. برای مثال:

– چه کسی در خانواده تان بیش‌ترین تاثیر را بر شما داشته است؟

– چه طور نقش خانواده در کشور شما تغییر کرده است؟

– بهتر است خانواده‌ای پر جمعیت داشته باشیم یا کم جمعیت؟ چرا؟

– چه طور خانواده‌ها در آینده ممکن است متفاوت باشند؟