آموزشگاه زبان معتبر

آموزشگاه زبان معتبر

آموزشگاه زبان معتبر علاوه بر اینکه باید دارای مجوز های مربوطه از وزارت خانه های مرتبط به فعالیتشان باشند ، باید استاندارد های بین المللی سازمان بزرگ آموزش زبان را نیز حفظ کنند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد علاوه بر داشتن مجوز های مرتبط ، استاندارد های آموزشی خود را با بزرگترین و معتبرترین سازمان های دانشگاه زبان هماهنگ می سازد و از این رو این آموزشگاه از دید زبان آموزان در دو سال اخیر به عنوان بهترین آموزشگاه زبان معتبر در ایران شناخته شده است.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها آموزشگاه زبان ثبت شده در لیست آموزشگاه های زبان British Council می باشد.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها عضو کانون دبیران دانشگاه آکسفورد انگلیس در ایران می باشد.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد Subscriber اصلی Oxford university Press در ایران می باشد.

از دید آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ، دهکده جهانی که ما هر روز به تحقق آن نزدیک می شویم ، تغییری است که هیچ کس نمی تواند از آن فرار کند. برای اینکه شما هم بتوانید نقش موثر خود را در دنیای امروز داشته باشید مهم ترین مسئله برقراری ارتباط های جدید است. یک آموزشگاه زبان معتبر باید علاوه بر اینکه زبان های روز دنیا را با بهترین اساتید آموزش دهد ، باید بتواند زبان آموزان را با موقعیت های شغلی و اجتماعی جدیدی که با دانستن آن زبان به دست می آورند نیز آشنا سازد.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد علاوه بر اینکه توانسته دوره های آموزش زبان خود را به بهترین شکل برگزار کن ، توانسته تجربیات آموزش زبان خود را نیز با دانشگاه های معتبر جهان به اشتراک بگذارد. به عنوان مثال :

دعوت از آموزشگاه زبان در کنفرانس آموزش زبان دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۳

دعوت از آموزشگاه زبان در کنفرانس آموزش زبان اسپانیا شهر مادرید

و…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.