مشکلات در یادگیری زبان را چگونه حل کنیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می داند در راه یادگیری زبان های خارجی همیشه موانعی وجود خواهد داشت. مشکلات در یادگیری زبان را چگونه حل کنیم ؟ برای راه حل های با ما تا انتهای این متن با ما باشید.

مشکلات در یادگیری زبان را چگونه حل کنیم
مشکلات در یادگیری زبان را چگونه حل کنیم

اما مشکلات در یادگیری زبان را چگونه حل کنیم ؟

صبر داشته باشید- نمی‌توانید انتظار داشته باشید که برقراری ارتباط با سرعتی که در زبان خودتان و به هنگام صحبت با فردی دیگر  شکل می‌گیرد، پیشرفت داشته باشد. غلبه بر موانع زبانی و اجتناب از آن‌ها زمان می‌برد.

به دنبال شفافیت باشید- هرگز تصور نکنید که شما یا دیگران متوجه می‌شوید که چه چیز گفته شده است. قابل قبول است که از یک نفر به صورت محترمانه بپرسید که آنچه را گفته‌اند شفاف‌سازی کنند.

در هنگام صحبت، واضح و آهسته صحبت کنید- برای اجتناب از سوء تفاهم و برقراری اشتباه ارتباط، از سرعت خود بکاهید و در بیان واضح هر لغت هیج عجله نکنید.

از زبان فنّی و عبارات عامیانه دوری کنید- همه به درستی متوجه انواع مختلف عبارات تخصصی و عامیانه نمی‌شوند. اگر از این عبارات استفاده کنید ممکن است به استفاده‌ی نامناسب ختم شده و موجب سوء تفاهم میان مردم شود. در عوض به سراغ لغات و واژگان متداول بروید. اگر باید از اصطلاح فنی یا عامیانه استفاده کنید، از توضیح معنای آن مطمئن شوید.

دقیق باشید- تعریف شما از برخی لغات و معنای آن‌ها ممکن است با نفر دیگر متفاوت باشد. مهم است که تا آنجا که می‌توانید دقیق باشید تا از برقراری اشتباه ارتباط اجتناب کنید. برای مثال کلمه‌ی “shortly” بسته به شخص ممکن است به معنای چارچوب‌های زمانی متفاوتی باشد. برای شما ممکن است در همان روز باشد در حالیکه برای شخص دیگر ممکن است به معنای در خلال چند روز یا حتی یک هفته باشد.

برای در آوردن تعاریف وقت بگذارید– برای لغات پیچیده تر، آماده کردن یک تعریف کلی برای اطمینان شما از درست بودن معنی لغات کمک می کند.

مراقب لغات متفاوت با معانی مشابه باشید– لغات انگلیسی می توانند معانی متعددی داشته باشند، که در این که چه طور استفاده شوند تغییر می کنند، مثل حرف اضافه ی to، دو و همچنین.

از تفاوت های بین انگلیسیِ بریتانیایی، کانادایی و آمریکایی آگاه باشید– در حالی که همه ی این کشورها انگلیسی صحبت می کنند، در معانی لفات ویژه و همچنین انواع لهجه ها و گویش ها تفاوت هایی وجود دارد. برای مثال، لغت ورزشی ‘فوتبال’ به معنای بازی فوتبال در انگلیس است، اما در کانادا و آمریکا یک ورزش کاملا متفاوت را القا می کند.