تلفظ و Word Stress و اهمیت آن در آزمون های زبان انگلیسی

أموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تلفظ و Word Stress و اهمیت آن در آزمون های زبان انگلیسی همچونآزمون آیلتس و تافل اشاره می کند. این مطلب بسیار مفید را از دست ندهید.

تلفظ و Word Stress و اهمیت آن در آزمون های زبان انگلیسی

تلفظ و Word Stress و اهمیت آن در آزمون های زبان انگلیسی
تلفظ و Word Stress و اهمیت آن در آزمون های زبان انگلیسی

۱۴دقیقه آزمون صحبت کردن زمانی برای ربات بودن باقی نمی گذارد. در طول این آزمون، احتمالاً با میلیون ها ایده در مورد تست زدن دیوانه شده اید ، اما باید عادی باشید. باید مانند یک انسان صحبت کنید. در بخش صحبت کردن، به چهار دسته مختلف از زبان گفتاری طبقه بندی خواهید شد. شما براساس گروه های عمومی دسته بندی خواهید شد، آنها روان و منسجم، منابع واژگانی، دامنه دستوری و دقت و تلفظ هستند. هر کدام از این چهار دسته بندی، در آزمون زبان خود برابر ۲۵ درصد ارزش دارند. روانی دسته بندی به اینکه چقدر راحت صحبت می کنید بستگی دارد. تمام معیار های واژگانی در مورد واژگان هستند. دامنه و دقت گرامر یکی از مواردی است که می توانید حدس بزنید و در نهایت تلفظ که سخت ترین آنهاست. چگونه می توانیم براساس روش هایی که می بینیم دسته بندی شویم؟ هر فردی متفاوت به نظر می رسد، و تا زمانی که خوب ارتباط برقرار کنید، باید خوب باشد، درست است؟ خب ….نه. توانایی ارتباط برقرار کردن بخشی از نمره ی تلفظ شماست، اما بخش دیگر تاکید لغت می باشد.
با این حساب آیا همچنان استرس دارید؟ خب من امیدوارم اینطور نباشد. ما در مورد استرسی که باعث می شود احساس اضطراب و ترس کنید و سردرد بگیرید، صحبت نمی کنیم. ما در مورد چگونگی بلندی یا کوتاهی هر صدا، یا هر جا صحبت می کنیم. برای مثال می توانیم دو کلمه ی مشابهی که بخاطر تاکید، معانی متفاوتی دارند را مقایسه نمائیم.Desert و deSERT مثال های خوبی هستند. اگر این دو کلمه بدون تاکید ادا شوند، مشابه به نظر می رسند. با این حال تغییر در تاکید منجر به تغییر در معنا می شود.Desertبه معنای مکان بی آب و علف و شنزار است. در حالی که deSERT به معنای غذای شیرین و خوشمزه مانند کیک و بستنی است که پس از هر وعده ی غذایی می خوریم.