اشتباهات مرتبط با تلفظ زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در کلاس های زبان ایتالیایی به داشتن تلفظ مناسب بسیار تاکید دارد. امروز می خواهیم به اشتباهات مرتبط با تلفظ زبان ایتالیایی اشاره کند. پس با ما همراه باشید.

اشتباهات مرتبط با تلفظ زبان ایتالیایی
اشتباهات مرتبط با تلفظ زبان ایتالیایی

به اشتباهات مرتبط با تلفظ زبان ایتالیایی توج کنید:

چه طور از این خطاهای رایج در ایتالیایی اجتناب کنید

  • نام خانوادگی ایتالیایی

همه می دانند که چه طور نام خانوادگی خود را تلفظ کنند، درست است؟ از آن جا که نام های خانوادگی به طور واضح نقطه ی افتخار اشخاص هستند، فهمیدن این که چرا خانواده ها روی تلفظ آن ها به روشی مخصوص تاکید می کنند، سخت نیست. اما ایتالیایی آمریکایی های نسل دوم و سوم که درباره ی زبان ایتالیایی دانش کمی دارند یا هیچ دانشی ندارند اغلب از چگونگیِ تلفظِ درستِ نام خانوادگیِ خود آگاهی ندارند، و این باعث می شود تا به طرز انگلیسی تلفظ شود که شباهت کمی با فرم اصلی دارد. وقتی شک دارید از یک شخص ایتالیایی بومی بپرسید.

  • اسپرسوی صبح

آن فنجان کوچک از قهوه ی خیلی غلیظ را بنوشید و سوار قطار سریع السیر شوید تا به جلسه ای که صبح زود دارید، برسید. اما اطمینان حاصل کنید که به گارسون سفارشِ یک espresso را می دهید، چون express(o) به معنای قطار است. این اشتباهی رایج است که همه جا شنیده می شود، حتی روی علامت های چاپی و لیست های غذا.

  • یک در میلیون

از زبان آموزان ایتالیایی سطح مبتدی (یا حتی سطح متوسط) بخواهید تا لغاتی مانند figlio، pagliacci، garbuglio، glielo، و consigli را تلفظ کند و اغلب اولین عکس العمل آن ها این است که بهت زده به شما نگاه می کنند: ترکیب هراس آورِ “gli”! حتی این توضیح که در زبان ایتالیایی gli مشابهِ “lli” در لغت انگلیسیِ “million” تلفظ می شود اغلب کمک کننده نیست (توصیفات فنی دیگر درباره ی چگونگیِ تلفظِ gli هم شانس تسلط یافتن روی این قضیه را زیاد نمی کنند). احتمالاً موثرترین روش یادگیریِ چگونگیِ تلفظ “gli” این است که تا جایی گوش کنید و تکرار کنید تا ملکه ی ذهنتان شود. اگر چه به یاد داشته باشید که حتی میکل آنژ هم زمانی یک مبتدی بود.

  • دوشنبه تا جمعه (MonDAY to FriDAY)

به جز شنبه و یک شنبه، روزهای هفته در زبان ایتالیایی با داشتنِ لهجه ای روی هجای آخر تلفظ می شوند. آن ها حتی به این روش نوشته می شوند تا به گویشوران یادآوری کنند، برای مثال lunedì (دوشنبه)، که چه طور تلفظشان کنند. اما اغلب، گویشوران غیر بومی لهجه را نادیده می گیرند و پافشاری می کنند تا لهجه را روی هجای اول (یا هجای دیگری) قرار دهند. در موردِ giorni feriali (روزهای کاری) کوتاهی نکنید – لهجه، حرف صدادارِ موردِ تاکید را در یک لغت ایتالیایی نشان می دهد.