روانشناسی زبان

روانشناسی زبان

علم psycholinguistics یا روانشناسی زبان علمی است که که به بررسی فاکتور های دخیل در توانایی انسان در یادگیری ، کسب و استفاده از زبان تمرکز دارد و این عوامل را مورد بررسی قرار می دهد. علم روانشناسی زبان از علوم نسبتا جدید ای است که ازترکیب چند رشته مختلف به وجود آمده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصول این علم و کاربردهای آن را بیان می کند.

روانشناسی زبان از ترکیب علم های مختلفی همچون زبانشناسی ، روانشناسی ، آسیب شناسی و گفتار درمانی و… به وجود آمده است. اساس وجودی این علم می تواند خیلی گسترده.باشد اما می توان گفت دانشمندان در این رشته به دنبال جواب برای چهار سوال زیر می باشند:

بچه ها چطور زبان را کسب می کنند؟

انسان ها چطور زبان را متوجه می شوند و مراحل کسب آن (یادگیری) آن را طی می کنند؟

انسان ها چطور زبان را تولید می کنند؟

 

افراد چطور زبان دوم را یاد می یرند؟

 

در بحث تئوری در علم روانشناسی زبان هنوز بحث های زیادی پیرامون این مسئله می باشد که آیا بچه ها زبان را کسب می کنند یا آن را یاد می گیرند. در گذشته بیشتر تئوری ها پیرامون اینکه چطور زبان در انسان ها به وجود می آید حاکی از آن بود که همانند حیوانات زبان انسان ها از تقلید و تکرار ایجاد می شود. اما در سال های بعد افرادی مثل چامسکی تئوری را به وجود آوردند که طی آن می گفت یادگیری زبان پدیده ای درونی است و تنها مختص به انسان است.

به زبان ساده تر علم روانشناسی زبان به فرآیند هایی توجه می کند که مغز در هنگام یادگیری بهره می برد و کد هایی که در مغز برای زبان استفاده می شود. فلسفه و روانشناسی دو بخش جداناپذیر از این دانش هستند. یکی از مهم ترین کمک هایی که روانشناسی زبان انجام داده است تولید بهترین متد های آموزش زبان در ۱۰۰ سال اخیر بوده است و ثمره آن یادگیری سریع زبان های دوم است.

اکثر کتاب هایی که امروز در حوزه آموزش زبان می بینیم ناشی از پیشرفت هایی است که از این حوزه انجام گرفته است.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با ارائه چندین مقاله در دانشگاه های معتبر ( هاروارد ۲۰۱۴ ، دانشگاه های اسپانیا و چین و… در سال ۲۰۱۵) سعی می کند از این روش های به روز و علمی در کلاس های خود استفاده کند. برای شرکت در دوره های آموزش زبان ما با شماره تلفن های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.