قسمت Highlight The Correct Summary در PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به یکی از قسمت های مهم آزمون Pte اشاره می کند. قسمت Highlight The Correct Summary در PTE را با هم بشناسیم تا نمره بهتری را در آزمون کسب کنید و برای مهاجرت راه اسان تری در پیش داشته باشید.

pte highlight correct summary
pte highlight correct summary

قسمت Highlight The Correct Summary در PTE چه نکاتی دارد:

اول از همه Highlight The Correct Summary در لیسنینگ PTE چیست؟ ما امروز می خواهیم به این قضیه بپردازیم که این نوع سوال درباره ی چیست و آن موارد کلیدی که شما باید از وجودشان آگاه باشید تا در امتحان نمره ی خوبی بگیرید چیست.

در اینجا تعدادی نکات آورده شده است.

۲ تا ۳ سوال از این نوع در امتحان به شما داده خواهد شد. ۲ تا ۳ تا از سوالِ highlight summary. گوش دهید و خلاصه ی درست را از گزینه ها شناسایی کنید – تعدادی گزینه را روی صفحه ی مانیتور خود مشاهده خواهید کرد و شمارش معکوسی از ۱۰ ثانیه شروع می شود. پس بعد از ۱۰ ثانیه صدای ضبط شده شروع به پخش شدن می کند. آنچه که شما باید انجام دهیو این است. شما باید تشخیص دهید کدام یک از آن گزینه ها خلاصه ی درستی را از صدایی که همین الان شنیده اید ارائه می دهد. مهم است که قادر باشید تا آنچه را که شنیده اید متوجه شوید.

قبل از اینکه صدا شروع به پخش شدن کند شمارش معکوس از ۱۰ ثانیه آغاز می شود. پس از آن ۱۰ ثانیه عاقلانه استفاده کنید، فوری خلاصه ها را به طور سطحی بخوانید و از اینکه موضوعش چه خواهد بود ایده ای داشته باشید. این به شما کمک خواهد کرد تا روی اطلاعات مخصوصی تمرکز کنید که باید در صدای ضبط شده و موقعی که پخش می شود بشنوید. در آن ۱۰ ثانیه فقط فوری گزینه های مربوط به خلاصه را بخوانید.

چه چیزی آزموده می شود؟

این امتحان مربوط به مهارت های لیسنینگ و ریدینگ است، پس

لیسنینگ – اول مهارت های لیسنینگ خود را امتحان کنید.

پس لیسنینگ یعنی توانایی شما برای اینکه قادر باشید تا موضوع یا مطلب و ایده هایی را که پوشش داده شده اند تشخیص دهید. همراه با این باید قادر باشید تا اطلاعات را متوجه شوید و حفظ کنید.

ریدینگ – دوم اینکه امتحان مربوط به توانایی ریدینگ شما است. اینکه قادر باشید تا گزینه هایی را که در اختیارتان قرار داده شده اند بخوانید. معنای گزینه چیست و سپس آن اطلاعات را که الان شنیدید مطابقت دهید. امتحان این نوع مهارت ها را می آزماید.